465
465
27 listopada 2020

„WESOŁA – REJON ULICY KOPERNIKA” – wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 27 listopada 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania […]

Czytaj więcej
27 listopada 2020

„POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI KRAKOWA NA LATA 2021-2028” – raport z konsultacji

Wydział ds. Turystyki UMK opublikował raport z konsultacji społecznych projektu dokumentu „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028”. Konsultacje zostały […]

Czytaj więcej
26 listopada 2020

Obszar „Wesoła – rejon ulicy Kopernika” – konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w trwających od 26 listopada 2020 r. do 26 lutego 2021 r. konsultacjach społecznych […]

Czytaj więcej
20 listopada 2020

“Kostrze” – ponowne wyłożenie części planu

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “Kostrze” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko […]

Czytaj więcej