„POLITYKA ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI KRAKOWA NA LATA 2021-2028” – raport z konsultacji

Wydział ds. Turystyki UMK opublikował raport z konsultacji społecznych projektu dokumentu „Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na lata 2021-2028”. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach 2-23 października 2020 r. przez Wydział ds. Turystyki, we współpracy z Miejskim Centrum Dialogu.
Przedmiotem konsultacji były przede wszystkim propozycje obszarów 9 rekomendacji oraz proponowanych działań dla wszystkich lokalnych interesariuszy, zawarte w 6 rozdziale projektu dokumentu.

W nadesłanych formularzach zgłoszono 48 różnorodnych uwag. Konstrukcja formularza pozwalała na odniesienie się do: ogólnych zapisów dokumentu, obszarów rekomendacji oraz działań w poszczególnych obszarach rekomendacji. Było też miejsce na zgłaszanie dodatkowych uwag czy propozycji. Nie wszystkim udało się w taki sposób usystematyzować swoje opinie i propozycje. Niektóre ze zgłoszonych uwag odnosiły się do części diagnostycznej dokumentu, która nie była przedmiotem konsultacji. Kilka propozycji zgłoszonych w procesie konsultacji, dublowało się. Należy nadmienić, że spora część zgłoszonych uwag znajdowała odzwierciedlenie w zapisach dokumentu, co zostało odnotowane w niniejszym raporcie.

Liczba uwag Uwagi uwzględnione Uwagi częściowo uwzględnione Uwagi znajdujące odzwierciedlenie w zapisach Uwagi nieuwzględnione
48 7 2 25 14

Powyższe zestawienie nie obejmuje wypowiedzi podczas Krakowskiego Forum Turystycznego, które miały charakter konstatacji sytuacji lub podziękowań za przygotowanie dokumentu.

Plik do pobrania:

Więcej informacji na temat przedmiotowych konsultacji można znaleźć TUTAJ.

Zostaw komentarz

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz.