Zespół Dialogu Międzypokoleniowego

zespol malyZespół Dialogu Międzypokoleniowego – tak nazywa się projekt, który tworzą wspólnie mieszkańcy Krakowa. Powstał na początku 2016 roku z inicjatywy krakowianina Zbigniewa Miksztala, który jak sam o sobie mówi, jest inżynierem z duszą humanisty.

Zbigniew Miksztal był inżynierem, społecznikem, współtwórcą Klubu Agora i koordynator Bractwa Mądrości Życiowej, a także pomysłodawca i inicjator powstania Zespołu Dialogu Międzypokoleniowego. Co się kryje pod tą ostatnią nazwą? Najkrócej rzecz ujmując, przekonanie, że na wyzwania współczesnego świata, takie jak starzenie się społeczeństw i otaczający nas zewsząd zalew informacji związany z rozwojem nowych technologii, odpowiedzi i rozwiązań warto poszukiwać wspólnie – dialog międzypokoleniowy to doskonały sposób, by spojrzeć na problemy z różnych perspektyw. Młodzi mogą pomóc starszym rozwiązywać trudne problemy życiowe, a seniorzy mogą podzielić się swoim doświadczeniem i mądrością życiową. Inicjatywa zyskała poparcie Miejskiego Centrum Dialogu i doradcy Prezydenta Krakowa ds. polityki senioralnej Anny Okońskiej-Walkowicz. Projekt ma otwartą formułę, więc w każdej chwili można do niego dołączyć.

W 2018 r. odbyło się kilkanaście spotkań Zespołu Dialogu Międzypokoleniowego, który pracował nad Moim Projektem na Życie (MPŻ) i został opracowany przez Zbigniewa Miksztala, Wioletę Wąż i Pawła Kozę.

W 2019 r. spotkania mają na celu opracowanie publikacji pt. „Podręcznik mądrości życiowej”. Ta książka będzie dziełem zespołu ludzi, którzy chcą razem działać dla wspólnego dobra. Planowany termin jej wydania, to czerwiec 2019 roku.
Członkowie zespoły spotykają się cyklicznie, co dwa tygodnie, wypracowując i „szlifując” treści do podanej wyżej publikacji, proponowane przez koordynatora i głównego autora publikacji Zbigniewa Miksztala. W 2019 roku odbyło się już 6 spotkań. Z ciekawszych spotkań trzeba wyróżnić spotkanie:
• w dniu 5 lutego, gdzie dyskusja obejmowała szeroki temat, energii, informacji nauk humanistycznych oraz refleksji nad bytem żywym i nieżywym;
• w dniu 19 lutego tematem spotkania był termin NIENAWIŚĆ w życiu codziennym;
• w dniu 19 marca dyskusję zapoczątkował moderator naszych spotkań, proponując rozwinięcie tematu przed-założeń naukowych podręcznika podzielonych na 6 dziedzin wiedzy, a mianowicie: nauki humanistyczne, nauki o przyrodzie (o naturze), nauki techniczne, filologia, logika i matematyka.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 23 czerwca 2020 r. w godzinach 16:00 do 18:00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ulicy Brackiej 10 w Krakowie. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 12 616 60 40.

Pliki do pobrania:

Zapraszamy!

 

Aktualizacja 22.06.2020r.

Fot.: MCD