O centrum

Witamy w Miejskim Centrum Dialogu – miejscu świadomej demokracji.

Zachęcamy Państwa do aktywności i szerokiego udziału w konsultacjach społecznych, organizowanych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.  Mieszkańcom proponowane są różnorodne formy organizacji konsultacji, dyskusji o charakterze ogólnomiejskim i lokalnym, dotyczące różnych dziedzin życia.

Rolą Miejskiego Centrum Dialogu jest koordynacja prowadzonych konsultacji społecznych. Tego rodzaju spotkania i debaty toczą się w różnych lokalizacjach, na terenie całego Krakowa, w miejscach najbardziej odpowiednich i wygodnych dla lokalnej społeczności. W siedzibie Miejskiego Centrum Dialogu są także zapewnione warunki do prowadzenia konsultacji. Zaś portal dialoguj.pl jest jednym z ważnych narzędzi, usprawniających przepływ informacji między mieszkańcami i samorządem. Na stronie dialoguj.pl znajdziecie Państwo kompendium wiedzy na temat konsultacji społecznych w mieście: tych które są zaplanowane, aktualnie się odbywają, czy też wszelkich innych spotkań i debat, toczących się w ramach partycypacji społecznej.  Na portalu  zapoznać się także można z wynikami konsultacji społecznych, które zostały zakończone.

Konsultacjom społecznym poddawanych jest w Krakowie szereg pomysłów, projektów,  dużych i małych inwestycji, proponowanych do realizacji z myślą o mieszkańcach. Każdy Krakowianin, zainteresowany organizacją wspólnej przestrzeni i otoczenia, może mieć głos i wypowiedzieć się w różnych sprawach. Mieszkańcy mogą wpływać na decyzje w kwestiach istotnych.

Szeroko pojęty dialog społeczny możliwy jest w sytuacji, w której następuje dyskusja, artykułowane są indywidualne i zbiorowe uwagi i opinie. Jedynie w takich warunkach przyjmuje się najlepsze dla ogółu rozwiązania, uwzględniające poglądy, stanowiska i zapotrzebowania wielu różnych grup interesariuszy, uczestników i użytkowników wspólnej przestrzeni publicznej.

Miejskie Centrum Dialogu zaprasza do aktywnej dyskusji na forum, wyrażania swoich opinii w sondażach, badaniach oraz aktywności w dyskusji o planowanych inwestycjach i innych projektach miejskich, również poprzez wykorzystanie dostępnego na dialoguj.pl formularza kontaktowego.

Ciekawi jesteśmy Państwa zdania, opinii i uwag, dotyczących przedsięwzięć, poddawanych pod rozwagę i konsultowanych, celem stworzenia otwartej i przyjaznej przestrzeni dla każdego Krakowianina i wszystkich gości, odwiedzających nasze miasto.

Informacje na temat możliwości rezerwacji sali w Miejskim Centrum Dialogu dostępne są TUTAJ.

Zapraszamy do udziału w rozmowie o sprawach naszego miasta.