Dyżury dotyczące ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi

Co to są sztuczne pola elektromagnetyczne (PEM)?

Energia elektromagnetyczna jest najstarszą formą naturalną energii we wszechświecie i jako taka, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Wszystkie źródła PEM można podzielić na naturalne – występujące na Ziemi i we wszechświecie, oraz sztuczne (tzw. elektrosmog) – wytworzone przez człowieka.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), sztuczne PEM są jednym z najbardziej powszechnych i najszybciej rozwijających się czynników zanieczyszczających nasze środowisko. W 2011 r. sztuczne pola elektromagnetyczne zaliczone zostały przez WHO do Grupy 2B (możliwie rakotwórcze). Niestety, efekty działania pól elektromagnetycznych są niewyczuwalne przez zmysły człowieka, dlatego często się je lekceważy.

Polecamy również zapoznać się z wybranymi działaniami odnośnie pól elektromagnetycznych, które zostały zrealizowane do 2018 roku w Krakowie:

W 2017 roku Miasto Kraków zwiększyło swoje zaangażowanie w działania informacyjno-edukacyjne uruchamiając projekt “Bądźmy EkoCyfrowi”, którego głównym celem jest proponowanie i prezentowanie mieszkańcom dobrych praktyk bezpiecznego dla środowiska i ludzi codziennego użytkowania technologii cyfrowych w swojej pracy, szkole, domu, czy podczas wypoczynku. Rozwój telekomunikacyjny jest paszportem do społeczeństwa informacyjnego oraz niezbędnym warunkiem m.in. wzrostu gospodarczego każdego kraju i rozwijania e-usług czy e-administracji. Do nowych zjawisk, które nieodłącznie towarzyszą dynamicznemu rozwojowi technologii mobilnych należą również e-uzależnienia, cyberprzemoc oraz elektrosmog. Wielu zwłaszcza młodych ludzi, nie wyobraża sobie życia bez stałego bycia online, używania telefonu komórkowego czy przynależności do portalu społecznościowego. Dlatego tak ważnym są różnego rodzaju działania edukacyjno-informacyjne w tym zakresie skierowane do dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, które zwrócą uwagę na różne aspekty nowoczesnych technologii. W ramach projektu przewidziano w 2017 roku wiele ciekawych wydarzeń, które mają zwrócić uwagę na problem i zachęcić mieszkańców Krakowa do pozytywnych zmian.  Więcej informacji na temat projektu “Bądźmy EkoCyfrowi” można znaleźć TUTAJ.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z “II Międzynarodowego Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi”, którego tematem przewodnim była „Ochrona Dzieci”. Na drugie już forum zaprosili prof. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa oraz Marta Patena – Radna Miasta Krakowa. Konferencja zorganizowana została przy czynnym udziale Konsulatu Generalnego Francji w Krakowie, tak aby przybliżyć mieszkańcom II międzynarodowa działania Francji – światowego lidera w ochronie obywateli przed zanieczyszczeniem sztucznymi polami elektromagnetycznymi.  Więcej informacji na temat “II Międzynarodowego Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi” można znaleźć TUTAJ.

 

 „III Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Bezpieczne Limity.” odbyło się 24 września 2018 roku, w Urzędzie Miasta Krakowa.

Na forum przedstawiono mi.in. działania władz Krakowa, które od kilku lat podejmują działania w kierunku zrównoważonego rozwoju cyfryzacji w Polsce. Rada Miasta Krakowa kilkukrotnie wystosowywała rezolucje w tej sprawie do władz państwowych. W ostatnich latach, na wniosek RMK, powstała mapa stacji bazowych telefonii komór­kowej, zakupiono oraz rozbudowano analizator widma PEM, dzięki któremu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, pomiarem akredytowanym może zweryfikować poziom, źródło i rodzaj zanie­czyszczenia PEM. Dodatkowo Urząd Miasta Krakowa dysponuje eks­pozymetrami PEM w celu bezpłatnego wypożyczania ich mieszkań­com do indywidualnych i niezależnych, 24 godzinnych pomiarów. Na konferencję zaproszono także gości zagranicznych oraz krajowych, znanych specjalistów w tej dziedzinie. Więcej informacji na temat konferencji  „III Międzynarodowe Forum Ochrony Środowiska przed Zanieczyszczeniem Polami Elektromagnetycznymi. Bezpieczne Limity.”można znaleźć TUTAJ.

 

W okresie od 25 czerwca do 3 sierpnia 2018 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022”.

Więcej informacji na temat przeprowadzonych konsultacji „Programu ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi (PEM) dla Miasta Krakowa na lata 2018 – 2022” można znaleźć TUTAJ. 

 

Ewentualne pytania w sprawie ochrony przed polami elektromagnetycznymi prosimy kierować do Wydziału Kształtowania Środowiska UMK na adres e-mail: ws.umk@um.krakow.pl lub pod numer telefonu 12 616 8971.

Więcej o ochronie środowiska przed polami elektromagnetycznymi można znaleźć u na stronie Magicznego Krakowa oraz na Facebooku projektu – Bądźmy EkoCyfrowi.

Pliki do pobrania:

Grafiki – Paweł Kuczyński

Źródło: Magiczny Kraków