Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Dokument archiwalny

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym

16 listopada 2020 roku w Międzynarodowy Dzień Tolerancji, Prezydent Jacek Majchrowski podpisał Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym. Kraków jest pierwszym dużym miastem w Polsce, które podpisało ten znaczący dokument.

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn
materiały prasowe

Europejska Karta Równości Kobiet i Mężczyzn została opracowana w ramach projektu prowadzonego przez Radę Gmin i Regionów Europy razem z partnerami i od momentu jej opracowania podpisało ją 1816 miast w 36 krajach. Miasta, które przyjęły kartę uznają, że równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalne prawo i gwarantują wdrażanie rozwiązań, które będą miały na celu eliminację wszelkich nierówności i dyskryminacji. Jednym z kluczowych zapisów karty jest uznanie za priorytet zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie decyzyjnym i uznanie eliminacji stereotypów opartych na płci jako podstawy osiągnięcia równości kobiet i mężczyzn.

Sygnatariusze karty zobowiązują się do włączania kwestii płci do wszystkich działań samorządów lokalnych i regionalnych.

Wśród działań zapisanych w karcie, do których zobowiązuje się samorząd jest m.in.:

  • inicjowanie współpracy z partnerami z sektora publicznego i prywatnego, jak również z organizacjami społecznymi, której celem będzie zagwarantowanie równości kobiet i mężczyzn na wszystkich polach działań miasta
  • tworzenie akcji i kampanii społecznych mających za zadanie zwalczanie stereotypów i promowanie zasady równego traktowania
  • planowanie i finansowanie programów zdrowotnych w oparciu o zasadę równości płci
  • zapewnienia równego dostępu do opieki i świadczeń socjalnych dla kobiet i mężczyzn
  • zapewnienie, tak dalece jak to jest możliwe, kobietom i mężczyznom, chłopcom i dziewczynkom równego dostępu do kultury i uprawiania sportu, spędzania czasu wolnego oraz korzystania z obiektów i placówek sportowych oraz kulturalnych
  • opracowanie i stosowanie strategii działania w temacie bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą.

Karta zobowiązuje sygnatariuszy także do opracowania, w ciągu dwóch lat, Równościowego Planu Działania, nad którym we współpracy z Radą ds. Równego Traktowania Urząd Miasta Krakowa będzie intensywnie pracował.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Wiktor Hunek
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-12-30
Data aktualizacji: 2021-12-30
Powrót