Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne - zakończone

Napis Wczujmy się w klimat! i rysunki miasta i drzewa wkomponowane w kształt kropli wody.

Konsultacje dotyczące projektu zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030"

2023-09-15

W okresie od 15 września do 6 października 2023 r. przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa oraz zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/933/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia ''Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030''.

Napis na żółtym tle: Koncepcja budowy chodników na ul. Na Zielonki od skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka do przystanków autobusowych Tonie Kąty - konsultacje społeczne Zarządu Dróg Miasta Krakowa

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy chodników przy ul. Na Zielonki

2023-09-14

W okresie od 14 września do 6 października 2023 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy chodników na ul. Na Zielonki od skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka do przystanków autobusowych Tonie Kąty. 

Rysunek przedstawiający kamienice w Nowej Hucie z lat pięćdziesiątych XX wieku

Park Kulturowy Nowa Huta – konsultacje społeczne

2023-08-28

W okresie od 28 sierpnia do 22 września 2023 r. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia prowadził konsultacje społeczne, dotyczące nowelizacji uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Nowa Huta”, podjętej przez Radę Miasta w dniu 20 listopada 2019 roku.

Po lewej rysunek Bramy Floriańskiej z napisem Rada Krakowskich Seniorów; po prawej tekst z zaproszeniem do udziału w konsultacjach Aktualizacji Statutu Rady Krakowskich Seniorów

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji w Statucie Rady Krakowskich Seniorów

2023-08-10

W okresie od 11 sierpnia do 1 września 2023 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa oraz zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia aktualizacji w Statucie Rady Krakowskich Seniorów.

Widok z lotu ptaka przystanku autobusowego

Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice - konsultacje społeczne

2023-06-22

W okresie od dnia 22 czerwca do 14 lipca 2023 r. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie prowadził z mieszkańcami Krakowa  konsultacje społeczne dotyczące zadania pn.: „Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice”.

Napis na kolorowym tle: przebudowa al. Solidarności na odcinku od placu Centralnego do ul. Bulwarowej

Przebudowa fragmentu al. Solidarności – konsultacje społeczne

2023-06-23

W okresie od 23 czerwca do 14 lipca 2023 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące przebudowy al. Solidarności na odcinku od placu Centralnego do ul. Bulwarowej. Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

zdjęcie z lotu ptaka ogródka jordanowskiego poddawanego konsultacjom i zdjęcie fragmentu podobnej inwestycji. Jako tekst podano harmonogram konsultacji

Konsultacje społeczne dot. planowanej modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8

2023-06-15

W okresie od 15 czerwca do 7 lipca 2023 r. Zarząd Zieleni Miejskiej prowadził z mieszkańcami Krakowa (a zwłaszcza mieszkańcami Dzielnicy IV Prądnik Biały) konsultacje społeczne dotyczące planowanej modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8 w Krakowie.

schematyczny zarys fragmentu planu Krakowa i napis Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy –  konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie”

2023-06-07

W okresie od 9 do 30 czerwca 2023 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie”.


Napis: Konsultacje społeczne Zarządu Dróg Miasta Krakowa
Opracowanie projektu rozbudowy ul. Aleksandra Brücknera
5 - 30 czerwca 2023

Konsultacje społeczne dotyczące zadania "Rozbudowa ul. Brücknera"

2023-06-05

W okresie od 5 do 30 czerwca 2023 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące zadania "Rozbudowa ul. Brücknera". Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy VIII Dębniki. 

Nieostry rysunek tramwaju wyjeżdżającego z tunelu na podziemny przystanek i napis: Ocena oddziaływania na środowisko budowy pierwszego etapu Premetra w Krakowie - konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące aspektów środowiskowych pierwszego etapu krakowskiego premetra

2023-06-05

W okresie od 5 do 30 czerwca 2023 r. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie prowadził z mieszkańcami konsultacje społeczne dotyczące aspektów środowiskowych pierwszego etapu krakowskiego premetra. Trasa szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego ma połączyć okolice Domu Handlowego Wanda z ulicą Piastowską.

Znajdź