Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne - zakończone

Zdjęcia przedstawiające leżące kawałki eternitu i pracownika usuwającego eternit oraz napis: od 22.03 do 12.04.2024 r. Konsultacje społeczne dotyczące programu usuwania wyrobów zawierających azbest

Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

2024-03-22

W okresie od 22 marca do 12 kwietnia 2024 r. Wydział  Kształtowania Środowiska UMK prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa oraz wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. 

Zdjęcie ortofotomapy z zaznaczonym obszarem użytku ekologicznego „Zakrzówek – enklawa wschodnia”

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Zakrzówek – enklawa wschodnia”

2024-03-01

W okresie od 1 do 22 marca 2024 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami i mieszkankami Krakowa oraz wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Zakrzówek – enklawa wschodnia”.

Konsultacje społeczne dotyczące przebudowy skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębową

2024-02-23

W okresie od 23 lutego do 22 marca 2024 roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące przebudowy skrzyżowania ul. Bałuckiego z ul. Dębową, w ramach zadania „Program modernizacji dróg”.

Konsultacje społeczne dotyczące budowy nowej drogi lokalnej łączącej ul. abp Felińskiego z al. 29 Listopada

2024-02-23

W okresie od 23 lutego do 22 marca 2024 roku Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące budowy nowej drogi klasy lokalnej (L) łączącej ul. abp. Felińskiego z al. 29 Listopada.

Rysunek przedstawiający kolorowe kartki papieru z napisem Projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa

Konsultacje dot. projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie zmian w Statucie

2024-02-16

W okresie od 16 lutego do 8 marca 2024 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie zmian w Statucie.

Rysunek przedstawiający portret psa i napis: Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia lokalizacji nowych wybiegów dla psów

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia lokalizacji nowych wybiegów dla psów

2023-12-18

W okresie od 18 grudnia 2023 r. do 1 marca 2024 r. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie prowadził z mieszkańcami konsultacje społeczne realizowane na  podstawie uchwały Rady Miasta nr CXIX/3250/23 z 11 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia lokalizacji nowych wybiegów dla psów na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Zdjęcie przedstawiające portret łaciatego kota na tle zielonych roślin

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2024

2024-01-04

W okresie od 4 do 26 stycznia 2024 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, wypełniając zapisy ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580), prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2024”.

Ponowne konsultacje społeczne dotyczące zmian w Statucie Rady Krakowskich Seniorów

Ponowne konsultacje społeczne dotyczące zmian w Statucie Rady Krakowskich Seniorów

2023-12-01

W okresie od 1 grudnia do 22 grudnia 2023 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa oraz zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje społeczne dotyczące zmian w Statucie Rady Krakowskich Seniorów.

rysunek fragmentu miasta (budynków i drzew) na niebieskim tle

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII

2023-07-17

W okresie od 17 lipca do 1 grudnia 2023 r. Urząd Miasta Krakowa prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa konsultacje społeczne dotyczące koncepcji rozwoju oraz kierunków przekształceń części terenów Dzielnic XII i XIII.

Rysunek pięciu niebieskich ludzików i napis Konsultacje „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2024-2030

Konsultacje „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2024-2030”

2023-11-03

W okresie od 3 do 24 listopada 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2024-2030".

Znajdź