Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne - zakończone

Projekt Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050 - konsultacje społeczne

2023-01-23

W okresie od 23 stycznia do 24 marca 2023 r. prowadzone były konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030, pod nazwą Projekt Strategii Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030/2050.

Słona woda - konsultacje społeczne

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Słona Woda - konsultacje społeczne

2023-02-13

Od 13 lutego do 10 marca 2023 r. Wydział Kształtowania Środowiska UMK prowadził z mieszkańcami Krakowa oraz wszystkimi  zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Słona Woda”.

Białe tło z granatową ramą Krakowa w tym zarys szarej ciężarówki z liściem.

Krakowski Panel Transportowy - konsultacje społeczne

2023-01-12

W okresie od 12 stycznia do 3 lutego 2023 r. prowadzone były konsultacje społeczne w ramach Krakowskiego Panelu Transportowego dotyczące tego, jak Miasto Kraków i jego mieszkańcy oraz mieszkanki mogą wpływać na dalszy rozwój działań na rzecz zrównoważonego transportu.

widok na Rynek Główny w Krakowie i tekst w ramce po prawej: zapraszamy na konsultacje społeczne Program strategiczny komunikacji marki Krakowa na lata 18.11-16.12.2022 szczegóły na www.krakow.pl

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Program strategiczny komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030”

2022-11-18

Prezydent Miasta Krakowa zapraszał mieszkańców Krakowa i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w trwających od 18 listopada do 16 grudnia 2022 r. konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Program strategiczny komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030”.

Tramwaj, po prawej napis: Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów konsultacje społeczne

Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów

2022-11-18

Prezydent Miasta Krakowa zapraszał mieszkańców do udziału w trwających od 18 listopada do 9 grudnia 2022 r. konsultacjach społecznych dotyczących opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów”.
 

Napis: Rozbudowa ul. Bolesława Śmiałego. Konsultacje społeczne. Zarząd Dróg Miasta Krakowa. 9 listopada - 2 grudnia 2022 r.

Konsultacje dotyczące rozbudowy ul. Bolesława Śmiałego

2022-11-09

W okresie od 9 listopada do 2 grudnia 2022 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące zadania pn. „Rozbudowa ul. Bolesława Śmiałego”. 

Z lewej strony zdjęcie okolic kopca Tadeusza Kościuszki i jego fragmentu, z prawej napis „Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej)

Konsultacje społeczne – Trasa Pychowicka i Zwierzyniecka

2022-10-17

W okresie od 17 października do 2 grudnia 2022 r. Spółka Trasa Łagiewnicka S.A. prowadziła konsultacje społeczne dotyczące zadania pn. „Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” – węzeł „Ruczaj”)”.

Jeden z proponowanych wariantów budowy ulicy - widok z lotu ptaka

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy połączenia drogowego klasy L ul. Bolesława Śmiałego z ul. Benedyktyńską oraz przebudowy ul. Benedyktyńskiej – II etap konsultacji

2022-11-04

W okresie od 4 do 25 listopada 2022 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z firmą Voessing Polska Sp. z o.o. oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami udziału drugie konsultacje społeczne dotyczące opracowania pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna budowy połączenia drogowego klasy L ul. Bolesława Śmiałego z ul. Benedyktyńską oraz przebudowy ul. Benedyktyńskiej”.

zdjęcie z lotu ptaka terenu Białych Mórz

Białe Morza – konsultacje społeczne

2022-09-01

W okresie od 1 września do 25 listopada 2022 r. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK prowadziły z mieszkańcami i mieszkankami Krakowa konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w sąsiedztwie doliny rzeki Wilgi i w rejonie ulic Podmokłej i Herberta pn. „Białe Morza”.

Widok z góry na Wawel od strony ul. Podzamcze, po prawej stronie na czerwonym tle napis: konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania ul. Podzamcze
termin: 10 X - 18 XI 2022 r.

Zagospodarowanie ul. Podzamcze w Krakowie - konsultacje społeczne

Komunikat archiwalny 2022-10-11

W okresie od 10 października do 18 listopada 2022 r. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie prowadził konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania ul. Podzamcze.

Znajdź