Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne - zakończone

Po lewej rysunek Bramy Floriańskiej z napisem Rada Krakowskich Seniorów; po prawej tekst z zaproszeniem do udziału w konsultacjach Aktualizacji Statutu Rady Krakowskich Seniorów

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji w Statucie Rady Krakowskich Seniorów

2023-08-10

W okresie od 11 sierpnia do 1 września 2023 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa oraz zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia aktualizacji w Statucie Rady Krakowskich Seniorów.

Widok z lotu ptaka przystanku autobusowego

Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice - konsultacje społeczne

2023-06-22

W okresie od dnia 22 czerwca do 14 lipca 2023 r. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie prowadził z mieszkańcami Krakowa  konsultacje społeczne dotyczące zadania pn.: „Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice”.

Napis na kolorowym tle: przebudowa al. Solidarności na odcinku od placu Centralnego do ul. Bulwarowej

Przebudowa fragmentu al. Solidarności – konsultacje społeczne

2023-06-23

W okresie od 23 czerwca do 14 lipca 2023 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące przebudowy al. Solidarności na odcinku od placu Centralnego do ul. Bulwarowej. Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy XVIII Nowa Huta. 

zdjęcie z lotu ptaka ogródka jordanowskiego poddawanego konsultacjom i zdjęcie fragmentu podobnej inwestycji. Jako tekst podano harmonogram konsultacji

Konsultacje społeczne dot. planowanej modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8

2023-06-15

W okresie od 15 czerwca do 7 lipca 2023 r. Zarząd Zieleni Miejskiej prowadził z mieszkańcami Krakowa (a zwłaszcza mieszkańcami Dzielnicy IV Prądnik Biały) konsultacje społeczne dotyczące planowanej modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8 w Krakowie.

schematyczny zarys fragmentu planu Krakowa i napis Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy –  konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące opracowania „Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie”

2023-06-07

W okresie od 9 do 30 czerwca 2023 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja programowo-przestrzenna budowy węzła komunikacyjnego w rejonie Luboczy w Krakowie”.


Napis: Konsultacje społeczne Zarządu Dróg Miasta Krakowa
Opracowanie projektu rozbudowy ul. Aleksandra Brücknera
5 - 30 czerwca 2023

Konsultacje społeczne dotyczące zadania "Rozbudowa ul. Brücknera"

2023-06-05

W okresie od 5 do 30 czerwca 2023 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące zadania "Rozbudowa ul. Brücknera". Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy VIII Dębniki. 

Nieostry rysunek tramwaju wyjeżdżającego z tunelu na podziemny przystanek i napis: Ocena oddziaływania na środowisko budowy pierwszego etapu Premetra w Krakowie - konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące aspektów środowiskowych pierwszego etapu krakowskiego premetra

2023-06-05

W okresie od 5 do 30 czerwca 2023 r. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie prowadził z mieszkańcami konsultacje społeczne dotyczące aspektów środowiskowych pierwszego etapu krakowskiego premetra. Trasa szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego ma połączyć okolice Domu Handlowego Wanda z ulicą Piastowską.

Zdjęcie Łąk nad Rudawą

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Łąki nad Rudawą"

2023-06-05

W okresie od 5 do 30 czerwca 2023 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Łąki nad Rudawą".

Grafika komputerowa przedstawiająca widok z góry na projektowaną pętlę tramwajową z pętlą autobusową i parkingiem wielopoziomowym.

Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw – konsultacje

2023-06-02

W okresie od 2 do 30 czerwca 2023 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami konsultacje społeczne dotyczące I oraz II części opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw”, tj.:

Projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa - konsultacje społeczne

Projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa - konsultacje społeczne

2023-05-17

W okresie od 17 maja do 16 czerwca 2023 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia prowadził z mieszkańcami i mieszkankami Krakowa konsultacje społeczne dotyczące projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie zmian w Statucie.

Znajdź