Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne dotyczące proponowanych wydarzeń możliwych do organizacji na terenie Parku Zakrzówek w tym form aktywności realizowanych w zakresie funkcjonowania Centrum Sportów Wodnych

W okresie od 27 lutego do 26 kwietnia 2024 r. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie prowadził z mieszkańcami i mieszkankami Krakowa oraz wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje społeczne dotyczące zasad wyboru oraz zakresu funkcji społecznych realizowanych przez gospodarza akwenu Zakrzówek w tym Centrum Sportów Wodnych na tym akwenie.

Widok z lotu ptaka plaży na Zakrzówku wraz z Centrum Sportów Wodnych
Fot. Obywatelski Kraków

Celem i przedmiotem konsultacji było określenie proponowanych przez mieszkańców wydarzeń możliwych do organizacji na terenie Parku Zakrzówek w tym form aktywności realizowanych w zakresie funkcjonowania Centrum Sportów Wodnych.

Teren Parku Zakrzówek jest terenem miejskim, ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców. Ze względu na wysoką wartość przyrodniczą* oraz społeczną istotne było określenie możliwych do realizacji form aktywności oraz organizacji wydarzeń, które będą odbywać się z uwzględnieniem i poszanowaniem przyrody. Ewentualne działania podejmowane będą przez gospodarza parku – Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie przy współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, jednostkami miejskimi oraz podmiotami zewnętrznymi.

W kontekście funkcjonowania Parku Zakrzówek istotnym elementem jest również funkcjonowanie Centrum Sportów Wodnych będącego przedmiotem dzierżawy**. Dlatego też, kluczowym jest wybór operatora, którego zadaniem będzie wspieranie i upowszechnianie możliwie jak największej ilości form aktywności fizycznej. Należy przy tym wskazać, że dzierżawa budynku Centrum Sportów Wodnych nie wpłynie na ograniczenie dostępności terenu Parku Zakrzówek, w tym akwenu wodnego. Dzierżawca zostanie wyłoniony w ramach przetargu pisemnego nieograniczonego.

W ramach konsultacji zrealizowano:

Spotkania konsultacyjne:

 1. 9.03.2024 r. – I spacer przyrodniczy, spotkanie przy wejściu na kąpielisko w Parku Zakrzówek (ul. Wyłom), godz. 9:00-11:00,
 2. 23.03.2024 r. – II spacer przyrodniczy, spotkanie przy wejściu na kąpielisko w Parku Zakrzówek (ul. Wyłom), godz. 11:00-13:00,
 3. 11.04.2024 r. – prezentację budynku Centrum Sportów Wodnych, godz. 17:00-18:00,
 4. 24.04.2024 r. - spotkanie konsultacyjne w Pałacu Krzysztofory, Sala Miedziana, Rynek Główny 35, godz. 17:00-19:00.

Dyżury telefoniczne w dniach:

 1. 6.03.2024 r. godz. 10:00-12:00 (nr tel. 887 133 667)
 2. 20.03.2024 r. 10:00-12:00 (nr tel. 887 133 667)

Formularz konsultacyjny: 
Od 27.02.2024 r. do 26.04.2024 r. możliwe było wypełnianie i przekazanie formularzy konsultacyjnych w następujący sposób:

 • na adres poczty elektronicznej sekretariat@zzm.krakow.pl (w formie w formie skanu lub zdjęcia),
 • na adres siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków,
 • na adres ePUAP: /ZZMKrakow/SkrytkaESP Lub /ZZMKrakow/domyslna z dopiskiem konsultacje Park Zakrzówek 

Pliki do pobrania:

* Georóżnorodność Zakrzówka – różne typy skał, gleba, rzeźba terenu i woda – wpływa na mozaikę siedlisk oraz bogactwo fauny i flory. Wapienie pod nogami powstały ok. 160-150 mln lat temu w ciepłym, szelfowym morzu. Krajobraz kształtowany przez wiele procesów to również pozostałości kamieniołomu, czyli górniczej działalności człowieka. Murawy kserotermiczne, wylegujące się na skałach gady, a w stawach i gliniankach płazy – „czwarta przyroda” wkracza na tereny pogórnicze. Odnotowana tutaj liczba gatunków roślin naczyniowych to blisko ¼ polskiej flory. Najcenniejszym wśród zbiorowisk są murawy kserotermiczne. Zachwycają różnorodnością barw - posłonek rozesłany pospolity, przetacznik kłosowy,  czosnek skalny,  chaber drakiewnik, szałwia łąkowa,   krwiściąg mniejszy, rojownik pospolity. Urok dopełniają charakterystyczne dla muraw trawy – drżączka średnia, rajgras wyniosły, stokłosa miękka, stokłosa prosta, kłosownica pierzasta – oraz ciepłolubne zarośla z dziką różą, głogiem jednoszyjkowym, dereniem świdwą i szakłakiem pospolitym. Gatunki obce i inwazyjne takie jak orzech włoski, klon jesionolistny, nawłocie i trzcinnik piaskowy są sukcesywnie usuwane. Zakrzówek to ostoja chronionych płazów (traszka zwyczajna, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, ropucha szara, żaby zielone) i gadów (zaskroniec zwyczajny, jaszczurka zwinka, gniewosz plamisty).  Kwitnące wiosną i latem rośliny chętnie odwiedzają ptaki oraz owady: kraśnik, pszczoła miodna, motyle – modraszek korydon, polowiec szachownica, przestrojnik jurtina.

**dzierżawie podlega budynek CSW o pow. 227 m2  wraz z przyległym tarasem i obejściem zewnętrznym o pow. 57,10 m2 oraz fragment nadbrzeża po północnej stronie budynku o pow. 82 m2 stanowiący zejście do zbiornika wodnego z przeznaczeniem do użytkowania na cel Centrum Sportów Wodnych, piętro budynku o pow. 165 m2 z przyległym tarasem o pow. 94,40 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej w formie kawiarni, wiatę śmietnikową wraz z dojściem o pow. 20,8 m2 oraz ogólnodostępny  taras, na którego fragmencie znajduje się infrastruktura techniczna o pow. 20,2 m2 (zgodnie z załącznikami graficznymi nr 1, 2, 3 i 4).


Konsultacje prowadzone były na podstawie:

 • Uchwały Rady Miasta nr CXXVIII/3551/24 z 7 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad wyboru oraz zakresu funkcji społecznych realizowanych przez gospodarza akwenu Zakrzówek w tym Centrum Sportów Wodnych na tym akwenie,
 • Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).
pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2024-02-27
Data aktualizacji: 2024-06-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź