Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Zakrzówek – enklawa wschodnia”

W okresie od 1 do 22 marca 2024 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami i mieszkankami Krakowa oraz wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Zakrzówek – enklawa wschodnia”.

Zdjęcie ortofotomapy z zaznaczonym obszarem użytku ekologicznego „Zakrzówek – enklawa wschodnia”
Fot. Obywatelski Kraków

Celem ustanowienia użytku ekologicznego „Zakrzówek – enklawa wschodnia" jest ochrona mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt, ich ostoi oraz miejsc rozmnażania lub miejsc sezonowego przebywania i rozszerzenie użytku ekologicznego „Zakrzówek".

W ramach konsultacji zrealizowano:

  • 5 marca 2024 r. (wtorek), w godz. 10:00-12:00 – dyżur telefoniczny pod nr 12 616 88 89;
  • 7 marca 2024 r. (czwartek), w godz. 16:00-18:00 w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska UMK na os. Zgody 2 w pokoju 411 – dyżur konsultacyjny;
  • 12 marca 2024 r. (wtorek) w godz. 16:00-18:00 – dyżur telefoniczny pod nr 12 616 88 89;
  • 14 marca 2024 r. (czwartek), o godz. 17:30 w Szkole Podstawowej nr 25 w Krakowie im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Komandosów 29 – otwarte spotkanie  z mieszkańcami i mieszkankami.

Wypełnione formularze można było dostarczać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.03.2024 r. na:

  • adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl ;
  • numer faksu 12 616 8891;
  • adres siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31 - 949 Kraków;
  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem odpowiednio „Konsultacje – Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Zakrzówek - enklawa wschodnia”.

Pliki do pobrania:

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2024-03-01
Data aktualizacji: 2024-04-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź