Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027

W okresie od 15 kwietnia do 10 maja 2024 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK prowadził z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje społeczne projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027.

Fot. Obywatelski Kraków

Konsultacje prowadzone były na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Celem konsultacji było zebranie wniosków, uwag i opinii organizacji pozarządowych w zakresie projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach mogły:

  • skorzystać z telefonicznych dyżurów eksperta w dniach:

19  kwietnia 2024 r. tel. 12 616 78 11 od godziny 9.00-14.00

26 kwietnia  2024 r.  tel. 12 616 51 35 od godziny 9.00-14.00

  • wziąć udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym w dniu 6 maja 2024 r. w godz. 15.00-17.00 w sali nr 9 (open space) w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 przy ul. Zabłocie 22 (parter);
  • przekazać swoje wnioski, uwagi i propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2024 r. w następujący sposób:

- przesyłając wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl,

- przesyłając w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

- przesyłając wypełniony formularz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE WPW 2024-2027”,

- dostarczając lub wysyłając wypełniony formularz do siedziby Wydziału Polityki Społecznej  i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa,  ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (pokój nr 21, III piętro),

- przekazując podczas spotkania konsultacyjnego.

Pliki do pobrania:

pokaż metkę
Osoba publikująca: Piotr Marzec
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2024-04-15
Data aktualizacji: 2024-06-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź