Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

W okresie od 22 marca do 12 kwietnia 2024 r. Wydział  Kształtowania Środowiska UMK prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa oraz wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. 

Zdjęcia przedstawiające leżące kawałki eternitu i pracownika usuwającego eternit oraz napis: od 22.03 do 12.04.2024 r. Konsultacje społeczne dotyczące programu usuwania wyrobów zawierających azbest
Fot. Obywatelski Kraków

Celem konsultacji było pozyskanie uwag, wniosków i propozycji mieszkańców Krakowa dot. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. 

W ramach konsultacji zorganizowano:

  • Telefoniczne dyżury eksperckie w godz. od 13.00 do 15.00, prowadzone 27 marca i 3 kwietnia 2024 r. pod numerami telefonów: 12 616 88 08 i 12 616 87 89.
  • Dyżur konsultacyjny przeprowadzony 29 marca 2024 r. w godz. 13.00-15.00 w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK na os. Zgody 2.
  • Otwarte spotkanie z mieszkańcami, zorganizowane 4 kwietnia 2024 r. w godz. 16.30 - 18.30 w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK na os. Zgody 2. 

Wypełnione formularze można było dostarczać w nieprzekraczalnym terminie do 12 kwietnia 2024 r. na:

  • adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl; lub przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.”; 
  • numer faksu 12 616 88 91;
  • adres: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31-949 Kraków, z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące zmiany uchwały w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.” 

Pliki do pobrania:

Materiały poddane konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne są: w serwisie internetowym „Obywatelski Kraków”  i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.


Konsultacje prowadzone były na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa nr CXI/2904/18 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2024-03-22
Data aktualizacji: 2024-05-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź