Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne dot. Klimatycznego Kwartału

W okresie od 21 września do 15 października 2021 r. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie prowadził konsultacje społeczne dotyczące opracowania koordynującego działania i projekty kluczowych wydziałów i jednostek odpowiedzialnych za mobilność i kształtowanie przestrzeni publicznych w rejonie Kazimierza i Grzegórzek, tzw. masterplan dla Klimatycznego Kwartału. Dokument ten ma zbierać wszystkie inicjatywy i projekty UMK związane z mobilnością. Jest to dokument pozaustawowy, koordynacyjny.

Fot. Obywatelski Kraków

W dokumencie zostaną opisane:

  • projekty (inwestycyjne, organizacyjne) związane z mobilnością, których wdrożenie będzie wpływało na poprawę środowiska dzielnicy;
  • priorytety ich wdrożenia;
  • szacunkowe efekty środowiskowe.

Projekt będzie zatem wpływał na podejmowanie decyzji związanych z kształtowaniem przestrzeni dzielnicy. Szczegółowe projekty, realizowane na bazie masterplanu, będą opracowywane i konsultowane w ramach odrębnych procesów projektowych i konsultacyjnych.

1. Cel i zasięg konsultacji.

Głównym celem projektu Klimatyczny Kwartał oraz prowadzonych w ramach tego projektu konsultacji społecznych jest integracja:

  1. projektowania urbanistycznego (planowanie w skali dzielnicy);
  2. przekształceń przestrzeni publicznych ww. obszaru (przebudowy placów, ulic i skwerów, zazielenianie);
  3. zarządzania mobilnością (ruch pieszy, rowerowy, transport publiczny i indywidualny, dostęp dla obsługi działalności gospodarczej),

a także opracowanie wytycznych i rekomendacji dla działań wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Krakowa (integracja działań), przy uwzględnieniu rozwiązań mających na celu utrzymanie i poprawę jakości życia mieszkańców dzielnicy oraz głównego celu – mitygacji i adaptacji miasta do zmian klimatu.

Konsultacje obejmowały fragment obszaru Dzielnicy I Stare Miasto (Kazimierz) oraz fragment Dzielnicy II (Grzegórzki w rejonie Plant Daszyńskiego).

2. Czas trwania konsultacji (25 dni).

Data rozpoczęcia: 21.09.2021 r.

Data zakończenia: 15.10.2021 r.

3. Harmonogram konsultacji.

I tura spotkań

Data: 21.09.2021 (wtorek) godz. 18:00-20:00

Miejsce: Sala Kupiecka Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.

Na spotkaniu zaprezentowano wyniki prowadzonych analiz. Wspólnie przeprowadzona została weryfikacja wyników diagnozy obszaru Klimatycznego Kwartału. Diagnoza dla obszaru Klimatycznego Kwartału wraz z wynikami spotkania zostały udostępnione publicznie.

Do rekrutacji na udział w warsztatach można było zgłosić się poprzez formularz:

https://ztp.krakow.pl/wszystkie-aktualnosci/urzad/formularz-rekrutacyjny-do-spotkan-klimatycznego-kwartalu.html

Rekrutacja w dniach 14.09-19.09
Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach została przesłana w dniu 20.09. 2021 r.

Liczba miejsc była ograniczona. Uczestnicy warsztatów byli dobierani tak, aby na spotkaniu były reprezentowane różne grupy interesariuszy, zgodnie z kryteriami z formularza.

Konsultacje w formule world cafe (praca stolikowa) z zaproszonymi interesariuszami (przedstawiciele lokalnych aktywistów, grup, organizacji, ekspertów, rady dzielnic). Dane udostępnione w formularzu zostały wykorzystane jedynie na potrzeby konsultacji.

II tura spotkań

Data: 05.10.2021 (wtorek) godz. 18:00-20:00

Miejsce: Sala Kupiecka Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4.

Konsultacje w formule world cafe (rozmowy stolikowe) z zaproszonymi interesariuszami. Spotkanie miało na celu przedstawienie roboczego masterplanu dla obszaru Klimatycznego Kwartału, przygotowanego na podstawie przeprowadzonej diagnozy, wyników I tury spotkań oraz wyników ankiety, a także weryfikację założeń w nim przyjętych. Wyniki spotkania zostały udostępnione publicznie.

Do rekrutacji na udział w warsztatach można było się zgłosić poprzez formularz:

https://ztp.krakow.pl/wszystkie-aktualnosci/urzad/formularz-rekrutacyjny-do-spotkan-klimatycznego-kwartalu.html

Rekrutacja w dniach 27.09-03.10
Informacja o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach została przesłana w dniu 04.10.

Liczba miejsc była ograniczona. Uczestnicy warsztatów byli dobierani tak, aby na spotkaniu były reprezentowane różne grupy interesariuszy, zgodnie z kryteriami z formularza. Dane udostępnione w formularzu zostały wykorzystane jedynie na potrzeby konsultacji.

Punkty konsultacyjne

Data: 21.09.2021 (wtorek) 10:00-16:00

Miejsce: Plac Wolnica

Data: 22.09.2021 (wtorek) 10:00-18:00

Miejsce: Skwer Berrecciego

W punktach konsultacyjnych, organizowanych jako wydarzenia powiązane z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Transportu, zostały zaprezentowane oraz poddane weryfikacji wyniki przeprowadzonych analiz dla obszar Klimatycznego Kwartału oraz przyjmowane były uwagi od uczestników punktów konsultacyjnych. W punktach konsultacyjnych była również możliwość wypełnienia geoankiety z pomocą projektantów.

Geoankieta

Data: 21.09 – 15.10.2021

Równolegle do przeprowadzonych spotkań została przeprowadzona geoankieta (ankieta połączona z mapą), która miała na celu zbadać potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców oraz użytkowników Klimatycznego Kwartału (przedsiębiorców, mieszkańców innych dzielnic Krakowa oraz użytkowników tego obszaru spoza Krakowa) w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej, mobilności oraz błękitno-zielonej infrastruktury.

Geoankieta była dostępna pod linkiem:

www.bit.ly/klimatycznykwartal

(po wejściu w link należało wybrać odpowiednie miasto (Kraków) i przejść do zakładki “Konsultacje”)

lub po zeskanowaniu kodu QR:

QR-KOD ZTP.png

 

Dyżury telefoniczne

Data: 21.09.2021 r.-15.10.2021 r. w godz. 11:00 – 15:00

tel. +48 724 691 444

Skrzynka mailowa

Data: 21.09.2021 r.-15.10.2021 r.

email: konsultacje@a2p2.pl

Podsumowanie konsultacji

Plik do pobrania:

Klimatyczny Kwartał - raport z konsultacji

Organizator konsultacji.

Konsultacje były przeprowadzane przez konsorcjum firm A2P2 Architecture&Planning oraz Wolański sp z o.o. na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków reprezentowanej przez Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie w ramach zadania pn. „Świadczenie usług doradczych w zakresie rewitalizacji przestrzeni publicznej w ramach inicjatywy pn. Klimatyczny Kwartał”.

MJO odpowiedzialna merytorycznie za konsultacje:

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie

Ul. Wielopole 1,

31-072 Kraków

sekretariat@ztp.krakow.pl

Wykonawca projektu Klimatyczny Kwartał:

A2P2 architecture&planning                                                                 

ul. Wassowskiego 12

80-225 Gdańsk

email: lpancewicz@a2p2.pl

Wolański sp. z o.o.

ul. Stawki 8/7

00-193 Warszawa

email: kwartal@michalwolanski.pl 

Kontakt do kierowników projektu „Klimatyczny Kwartał”:

Łukasz Pancewicz

lpancewicz@a2p2.pl 

Paweł Wojdylak

p.wojdylak@gmail.com

21_0913_plakat konsultacje KK_A4_nowy.jpeg

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-09-15
Data aktualizacji: 2024-05-29
Powrót

Zobacz także

Znajdź