Lista wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej – 2020

Lp. Tytuł projektu Realizator Koszt po stronie Wnioskodawców w zł.

Koszt po stronie Gminy w zł.

 Stan weryfikacji

wniosku

 Dzielnica Wniosek w pdf. Sprawozdanie
1. Ogród Społeczny Salwator  Zarząd Zieleni Miejskiej 19330  19160  zrealizowany  VII Zwierzyniec  wniosek
2. Samopomoc liderska  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 1072  787,20 brak realizacji  I Stare Miasto   wniosek
3. Nowa Huta Pod Gwiazdami   Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 20964  60100 Brak realizacji (wniosek odrzucony z przyczyn formalnych)   XVIII Nowa Huta   wniosek
4. Najlepszy projekt na świecie  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 22092  45100 Brak realizacji (wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych)

XVI Bieńczyce

  wniosek
5. Projekt i wykonanie bioróżnorodnych rabat kwietnych przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 106 w Krakowie  Zarząd Zieleni Miejskiej 8650  14636 zrealizowany

 V Krowodrza

  wniosek
6. Ogród różany rozproszony cz.II  Zarząd Zieleni Miejskiej 4657,80  16580,20 zrealizowany  XVIII Nowa Huta   wniosek
7. Przystanek Senior  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 22940  41900 Brak realizacji (rezygnacja wnioskodawcy)

IV Prądnik Biały

  wniosek
8. Wiosenno-jesienny Ogród na Szkolnym 12  Zarząd Zieleni Miejskiej 2000  14600 Brak realizacji (wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych)   XVIII Nowa Huta   wniosek
9. Budujemy ogród deszczowy na ROD Wisła   Zarząd Zieleni Miejskiej 20000  w trakcie realizacji   XVIII Nowa Huta   wniosek
10. Dziecięce Wioski Świata   Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 7400  8000 Brak realizacji (rezygnacja wnioskodawcy)   XVIII Nowa Huta   wniosek
11. Społeczne wydawnictwo lokalne – Gazetka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 5120  3892  w trakcie realizacji   XVII Wzgórza Krzesławickie   wniosek
12. Ogród deszczowy
w Mistrzejowicach
  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 6000  7500 Brak realizacji (wniosek odrzucony z przyczyn formalnych)  XV Mistrzejowice   wniosek
13. Ratowanie Ogrodu na Salwatorze przed suszą 2020  Klimat-Energia-Gospodarka Wodna 16500  13500 Brak realizacji (wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych)  VII Zwierzyniec   wniosek
14. Ogrody Deszczowe w Mistrzejowicach”Rada Dzielnicy XV”  Klimat-Energia-Gospodarka Wodna 6000  7500 w trakcie realizacji XV Mistrzejowice
15. Piknik u Fiedlera Zarząd Zieleni Miejskiej 12374,05 4692,96 zrealizowany III Prądnik Czerwony
16.  Sekcja Sportowo-Rekreacyjna Seniorów  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia  2262 2265 w trakcie realizacji VIII Dębniki
17. Mieszkańcy na Bieżanowiankę  Wydział Sportu  25700  15450  Brak realizacji (wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych)  XII Bieżanów-Prokocim
18.  Donice pełne kwiatów na os. Szkolnym 35  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 1554  505,60 W trakcie realizacji XVIII Nowa Huta
19. Profilaktyka w zakresie ochrony przed COVID-19  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia  5250  1845  zrealizowany  X Swoszowice
20.  Integracyjny dzień sportu  Wydział Sportu  40700  48000 Brak realizacji (brak środków na planie Wydziału)  V Krowodrza
21.  Organizacja obchodów Dnia Niepodległości w dniu 14.11 Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego  23460,00 23460 Brak realizacji (wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych) VIII Dębniki
22. Cykl turniejów Piłki Nożnej “Euro CUP Howa Huta 2020” Wydział Sportu 14240 13560 Brak realizacji (rezygnacja wnioskodawcy) XVIII Nowa Huta
23.  Świętujemy Razem Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia W trakcie realizacji  I Stare Miasto