Inicjatywa lokalna – dokumenty – 2020

Zapraszamy do pobrania aktualnych formularzy wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

  1. UCHWAŁA NR LXXXI/1969/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  2. ZARZĄDZENIE Nr 1627/2020 zmieniające zarządzenie Nr 985/2020 w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  3. ZARZĄDZENIE Nr 985/2020 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 23.04.2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu rozpatrywania i realizacji wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  4. Formularz wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zał. nr 1 PDF lub Word
  5. Lista osób popierających inicjatywę lokalną zał. nr 1 do wniosku PDF  lub Word
  6. Oświadczenie – Zgoda na pośrednictwo w kontaktach i współpracy z Urzędem Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w związku z inicjatywą lokalną zał. nr 2 do wniosku PDF lub Word
  7. Deklaracja potwierdzająca zaangażowanie mieszkańców w realizację inicjatywy lokalnej zał. nr 3 do wniosku PDF lub Word
  8. Zgoda dysponenta na wykorzystanie terenu do celów realizacji inicjatywy lokalnej zał. nr 4 do wniosku PDF lub Word
  9. Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej zał. nr 3 do Zarządzenia PDF lub Word
  10. Formularz oceny wniosku w ramach inicjatywy lokalnej PDF lub Word