Inicjatywa lokalna – fotorelacje z realizacji projektów 2019

Poniżej przedstawiamy zrealizowane projekty w ramach inicjatywy lokalnej w 2019 roku:

 

EKOPIKNIK NA ZIELONYM Celem inicjatywy lokalnej była integracja mieszkańców, edukacja ekologiczna dzieci oraz propagowanie społecznego projektu OGRODY NOWEJ HUTY realizowanego przez Ośrodek Kultury im. C.K. Norwida.
Podczas inicjatywy lokalnej odbyły się m.in.: warsztaty dla dzieci, konkurs na najlepsze ciasto przygotowane przez mieszkańców oraz otwarcie wystawy fotograficznej dot. modernizacji ogrodu przez mieszkańców.
To pierwsza, krakowska inicjatywa lokalna, która odbyła się w maju 2019 r. na os. Zielonym w Nowej Hucie. W ramach inicjatywy lokalnej zorganizowany został piknik sąsiedzki dla wszystkich zaangażowanych przy modernizacji terenu zielonego.

 

Tytuł projektu Realizator Całkowita wartość projektu w zł.
Dzielnica  Wniosek w pdf.
Sprawozdanie w pdf.
Ekopiknik na Zielonym Ośrodek Kultury im. Cypriana Kamila Norwida  5 077,31 XVIII Nowa Huta wniosek sprawozdanie

 

TURNIEJ PIŁKARSKI HUTA CHAMPIONS LEAGUS 2019 Zawodnicy walczyli o tytuł najlepszej drużyny w Nowej Hucie, za co zostali nagrodzeni pucharami, medalami oraz pamiątkowymi koszulkami z logo turnieju. Zarówno najlepszym drużynom jak i poszczególnym wyróżniającym się zawodnikom zostały wręczone cenne nagrody rzeczowe w postaci plecaków oraz statuetki.
Huta Champions League 2019 to turniej piłkarski organizowany dla lokalnej młodzieży zamieszkującej okolice Nowej Huty, który w 2019 r został zrealizowany w ramach inicjatywy lokalnej.
Turniej tradycyjnie odbył się w okresie wakacyjnym, przez sierpień 2019 roku.

 

 

 

Tytuł projektu Realizator Całkowita wartość projektu w zł.
Dzielnica  Wniosek w pdf.
Sprawozdanie w pdf.
„TURNIEJ PIŁKARSKI HUTA CHAMPIONS LEAGUE 2019” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 35 341,52 XIV Czyżyny wniosek sprawozdanie

 

 

DOŻYNKI OGRODOWE

NA OGRÓDKACH

DZIAŁKOWYCH ROD„WISŁA”

 

W trakcie inicjatywy lokalnej przygotowany został plac zabaw, odbyły się liczne konkursy, wystąpienia artystyczne i zabawy dla wszystkich uczestników. Organizacja inicjatywy lokalnej przyczyniła się do promocji Ogrodu oraz wzmocniło więzi pomiędzy uczestnikami wydarzenia. Wszystkie zaplanowane elementy projektu zostały w pełni zrealizowane.
Dożynki ogrodowe odbyły się w dniu 31 sierpnia 2019 r. w ramach
inicjatywy lokalnej. Udział w wydarzeniu wzięli mieszkańcy
Krakowa oraz działkowcy.

 

 

 

 

Tytuł projektu Realizator Całkowita wartość projektu w zł.
Dzielnica  Wniosek w pdf.
Sprawozdanie w pdf.
„Organizacja Dożynek Ogrodowych na ogródkach działkowych ROD „Wisła” Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 34 170 XVIII Nowa Huta wniosek sprawozdanie

 

OGRÓD DESZCZOWY Inicjatywa skierowana była do wszystkich mieszkańców Krakowa, do tych młodszych jak i do dorosłych. Przed instalacją ogrodu zorganizowane było wydarzenie na Facebooku, aby mogli w nim uczestniczyć zainteresowani mieszkańcy. Przez wnioskodawców przygotowane zostały również ulotki informacyjne na temat instalacji oraz zalet ogrodów deszczowym. Materiały były rozdawane uczestnikom wydarzenia. Fundacja Fundusz Partnerstwa zaprosił do udziału również wolontariuszy, którzy zadeklarowali pomoc przy instalacji oraz późniejszą pielęgnację nasadzeń w ramach pracy społecznej.
Inicjatywa lokalna polegała na wykonaniu na os. Teatralnym ogrodu deszczowego. Celem projektu było zwrócenie uwagi na problem niskiej retencji wód opadowych w mieście oraz roli wody w przyrodzie i gospodarce człowieka. Wniosek zakładał budowę dość prostego w swojej formie ogrodu deszczowego, tak aby pokazać mieszkańcom, że sami mogą tworzyć w okolicy, w której mieszkają tego typu proste ogrody deszczowe przy rynnach.
 

Fot. Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz

Tytuł projektu Realizator Całkowita wartość projektu w zł.
Dzielnica  Wniosek w pdf.
Sprawozdanie w pdf.
Ogród deszczowy Zarząd Zieleni Miejskiej 2869 XVIII Nowa Huta wniosek sprawozdanie

 

 OGRÓD RÓŻANY ROZPROSZONY Działania podjęte w ramach inicjatywy lokalnej poprzez  wspólne nasadzenie róż objęły teren między ulicami Stefana Żeromskiego oraz Edwarda Rydza-Śmigłego. Na wskazanym terenie posadzonych zostało 1300 sztuk krzewów róż. Dobór gatunków oraz układ kolorystyczny nasadzeń dostosowany został do obowiązujących założeń utrzymaniowych.
W inicjatywę lokalną wnioskodawcy zaangażowali również młodzież z Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie.
Ogród różany rozproszony – inicjatywa lokalna polegająca na obsadzeniu różami rabat wzdłuż Alei Róż. Wnioskodawcy w swojej koncepcji nawiązywali do obchodów jubileuszu 70-lecia Nowej Huty oraz jak wskazali również we wniosku odniesienie do historycznych nasadzeń w postaci krzewów różanych, które według koncepcji Anny Ptaszyckiej stanowiły dopełnienie założeń architektonicznych Nowej Huty.

 

 

Tytuł projektu Realizator Całkowita wartość projektu w zł.
Dzielnica  Wniosek w pdf.
Sprawozdanie w pdf.
Ogród różany rozproszony Zarząd Zieleni Miejskiej 33813,8 XVIII Nowa Huta wniosek sprawozdanie

 

PIĘKNA FATIMSKA Przy sadzeniu drzew i krzewów uczestniczyły całe rodziny. Mieszkańcy zadbali również o poczęstunek, który był bardzo miłą częścią wydarzenia, pozwolił na sąsiedzkie rozmowy i zacieśnianie znajomości. Mieszkańcy zapoznali się z ideą inicjatywy lokalnej, która pozwala z jednej strony na realizację zielonych pomysłów w lokalnej przestrzeni, z drugiej sprzyja rozwijaniu więzi w społeczności mieszkańców.
Wspólnie mieszkańcy posadzili 2 drzewa oraz 80 krzewów jaśminowca oraz lilaka.
Inicjatywa lokalna pn. Piękna Fatimska to z jednej strony zmiana przestrzeni oraz poprawa estetyki zagospodarowanego miejsca, z drugiej strony osiągnięty został bardzo ważny cel społeczny. W wydarzeniu uczestniczyły całe rodziny, a pobliscy mieszkańcy skupieni zostali wokół wspólnej idei, mając okazję do lepszego poznania się i zacieśnienia sąsiedzkich więzi.

 

Fot.: Renata Połomska

Tytuł projektu Realizator Całkowita wartość projektu w zł.
Dzielnica  Wniosek w pdf.
Sprawozdanie w pdf.
Nowa zieleń przyuliczna “Piękna Fatimska” Zarząd Zieleni Miejskiej 9 519 XVI Bieńczyce wniosek sprawozdanie

 

OGRÓDEK DLA SĄSIADKI W wydarzeniu wzięli udział dorośli oraz młodzież, która z dużym zaangażowaniem włączyła się w sadzenie. Inicjatywa była więc okazją do wspólnej pracy społecznej, której efekty będą cieszyć okolicznych mieszkańców. Mieszkańcy uczestniczący w wydarzeniu zdobyli również informacje jak korzystać z narzędzia jakim jest inicjatywa. Posadzonych zostało ponad 100 krzewów oraz 4 drzewa, które w istotny sposób zmieniły estetykę zagospodarowanego miejsca.
Inicjatywa lokalna – Ogródek dla sąsiadki pozytywnie wpłynęła na przestrzeń osiedla Jagiellońskiego w pobliżu bloku nr 35. Była również okazją do integracji mieszkańców, którzy podpisując się pod wnioskiem wyrazili opinię, że w ich najbliższym otoczeniu brakuje zieleni i kwitnących kwiatów.
 

 

Tytuł projektu Realizator Całkowita wartość projektu

w zł.

Dzielnica  Wniosek w pdf.
Sprawozdanie w pdf.
Ogródek “Dla Sąsiadki” Zarząd Zieleni Miejskiej 8 248 XVI Bieńczyce wniosek sprawozdanie

 

ZIELONY RUCZAJ Czas podczas pikniku zapewnili, zaproszeni przez wnioskodawców, strażacy z zastępu OSP Kostrze. Dzieci miały więc okazję do zwiedzenia wozu strażackiego, przejścia toru przeszkód oraz zabawy w „gaszenie pożaru”. Wnioskodawcy od samego początku byli bardzo mocno zaangażowani w organizację całego wydarzenia, począwszy od spotkań z pracownikami Zarządu Zieleni Miejskiej, po akcję informacyjno-promocyjną w mediach społecznościowych oraz na osiedlu Europejskim. Inicjatywa miała bardzo szeroki zasięg wśród lokalnej społeczności.
Inicjatywa polegała na posadzeniu na os. Europejskim na Ruczaju 15 szt. drzew oraz około 50 szt. krzewów. Akcja sadzenia połączona była z piknikiem sąsiedzkim, w którym uczestniczyli zaangażowani w wydarzenie mieszkańcy. W inicjatywie wzięło udział bardzo dużo dzieci, które wraz ze swoimi rodzicami sadziły krzewy i drzewa. Dorośli uczestnicy akcji zadbali o to, aby dzieci miały swoje narzędzia oraz rękawiczki.

Fot.: Anna Wrzesień

Tytuł projektu Realizator Całkowita wartość projektu w zł.
Dzielnica  Wniosek w pdf.
Sprawozdanie w pdf.
 Zielony Ruczaj Zarząd Zieleni Miejskiej  17 003,4  VIII Dębniki wniosek sprawozdanie

 

OSOBLIWE ŹRÓDŁO INFORMACJI ZESŁAWIC I KANTOROWIC
Inicjatywa lokalna, której celem  była aktywizacja, integracja formacji i osób działających na rzecz społeczności lokalnej poprzez wspólne tworzenie gazetki.
Tytuł projektu Realizator Całkowita wartość projektu w zł.
Dzielnica  Wniosek w pdf.
Sprawozdanie w pdf.
Społeczne wydawnictwo lokalne Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  14 910 XVII Wzgórza Krzesławickie wniosek  sprawozdanie

 

MOJA MŁODOŚĆ – MOJE WSPOMNIENIA – CYKL 5 SPOTKAŃ Z SENIORAMI
 

  • wspomnienia – moja młodość, moja praca – spotkanie 25 listopada 2019 r.
  • spotkanie z kulturą – zwiedzanie wystawy Muzeum Nowej Huty oraz schronów pod Muzeum – dyskusja – spotkanie 3 grudnia 2019 r.
  • rozrywka – trzy spotkania z seniorami

Spotkania z seniorami poprzedziły działania organizacyjne, tj. promocja inicjatywy wraz z rekrutacją uczestników oraz przygotowania programu poszczególnych spotkań i potrzebnych materiałów, przygotowanie każdorazowo sali do spotkań.
Trwały również poszukiwania i uzgodnienia z osobami, które poprowadziłyby spotkania lub wzbogaciły je swoimi występami.
Prace te zostały wykonane przez wolontariuszy, w większości członków stowarzyszenia Złota Jesień Hutnika oraz pracowników Muzeum Nowej Huty, którzy nas wspierali, również społecznie poza swoimi godzinami pracy.

Ogółem we wszystkich spotkaniach wzięło udział łącznie 206 osób (planowane 150 osób), w tym 90 osób indywidualnych, 30 osób było na co najmniej trzech spotkaniach. Średnia wyniosła 43 osoby, a były i spotkania po 50 osób. Świadczy to o potrzebie organizacji tego typu inicjatyw oraz o dobrym poziomie i trafionej tematyce spotkań.

Inicjatywa lokalna „Moja młodość – moje wspomnienia” to inicjatywa mieszkańców Krakowa, zaadresowana do seniorów, w szczególności – byłych pracowników Kombinatu.
Patronujące inicjatywie Stowarzyszenie „Złota Jesień Hutnika” przy współpracy z Muzeum Nowej Huty/Muzeum Krakowa, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Gminy Miejskiej Kraków zorganizowało spotkania dot. historii Kombinatu oraz warsztaty tematyczne.Ogółem na przełomie listopada i grudnia 2019 r. odbyło się pięć spotkań z seniorami, w cyklu jedno – dwugodzinne spotkanie w tygodniu, przez cztery tygodnie oraz jedno spotkanie warsztatowe 4 – godzinne. Spotkania odbyły się zgodnie z zaplanowanym we wniosku harmonogramem, w trzech blokach tematycznych:
 

 

Tytuł projektu Realizator Całkowita wartość projektu w zł.
Dzielnica  Wniosek w pdf.
Sprawozdanie w pdf.
Moja młodość – moje wspomnienia Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 12 880 XVIII Nowa Huta wniosek  sprawozdanie

 

SĄSIEDZKIE

MIEJSCE WSPÓLNE

Oprócz stworzenia ogólnie dostępnego miejsca, organizowane były systematyczne spotkania we wszystkie zaplanowane w harmonogramie poniedziałki tj.: 18, 25 listopada oraz 2 i 9 grudnia 2019 r. Zorganizowane zostały gry stolikowe i towarzyskie, udostępniono czasopisma i książki –przyniesione przez okolicznych mieszkańców i organizatorów. Ponadto w czwartki 21 i 28 listopada oraz 5 i 12 grudnia w godzinach od 16.00 do 18.00 zorganizowane zostały warsztaty tematyczne. Wspólnie stworzono baner „Miejsca Wspólnego”, który namalowany został na materiale kolorowymi farbami. Baner został wywieszony na zewnątrz zapraszając przechodniów do odwiedzenia miejsca. W ramach warsztatów budowano wspólnie karmniki dla ptaków, ogród w szklanych kulach i stroiki świąteczne na wigilię. Każdy warsztat był poprzedzony wstępem merytorycznym. Inicjatywa została zrealizowana zgodnie z planem.
Projekt inicjatywy lokalnej złożonej z wniosków mieszkańców okolic ulicy Cystersów oraz korzystających z okolicznej infrastruktury mieszkańców dalszych dzielnic -przy współudziale Fundacji SuperPower. Dzięki współpracy i zaangażowaniu wielu osób, utworzone zostało miejsce spotkań i aktywizacji środowiska lokalnego.
Tytuł projektu Realizator Całkowita wartość projektu w zł.
Dzielnica  Wniosek w pdf.
Sprawozdanie w pdf.
Sąsiedzkie Miejsce Wspólne Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 9 160 II Grzegórzki wniosek sprawozdanie