Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Konsultacje społeczne dotyczące Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024” – II etap

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza instytucje, organizacje i podmioty związane z ochroną zdrowia do wzięcia udziału w trwającym od 19 lipca do 1 sierpnia 2021 r. II etapie konsultacji społecznych, dotyczących kolejnej edycji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024”, w ramach których można zgłaszać wnioski i propozycje działań w obszarze zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, do realizacji w perspektywie trzyletniej, tj. od 2022 do 2024 roku.

Celem prowadzonego przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa II etapu konsultacji jest rozpoznanie opinii i perspektyw instytucji, organizacji i podmiotów związanych z ochroną zdrowia w zakresie działań prowadzonych przez Miasto 
w obszarze ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, tak aby realizowane zadania w latach 2022-2024 uwzględniały zróżnicowane potrzeby  interesariuszy. 

W ramach II etapu konsultacji zbierane są uwagi ogólne oraz propozycje realizowanych zadań 
w ramach Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024”, 
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego dla instytucji, organizacji pozarządowych lub innych zainteresowanych podmiotów.

Materiały merytoryczne oraz formularze konsultacyjne dla drugiego etapu konsultacji, 
w okresie trwania konsultacji społecznych dostępne są:

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Materiały do konsultacji: 

Wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny można w dniach 19 lipca – 1 sierpnia 2021 r.:

  • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl;
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem: Konsultacje społeczne dotyczące Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024”;
  • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem: Konsultacje społeczne dotyczące Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024”.

W przypadku pytań lub wątpliwości można kontaktować się z Panią Marią Piętak-Frączek – kierownikiem Referatu ds. Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa (adres e-mail: maria.pietak-fraczek@um.krakow.pl; tel.: 12 616 94 92) lub Panią Joanną Jabłońską – pracownikiem Referatu ds. Zdrowia (adres e-mail: joanna.jablonska1@um.krakow.pl; tel.: 12 616 94 97).

Więcej informacji na temat konsultacji społecznych, dotyczących kolejnej edycji Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków 2022-2024” można znaleźć TUTAJ.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-07-19
Data aktualizacji: 2021-07-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź