Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktualności

Łąki na Klinach – spotkanie konsultacyjne

Łąki na Klinach – spotkanie konsultacyjne

2021-06-18

Przypominany, że w ramach trwających konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach” w poniedziałek, 21 czerwca 2021 r. o godz. 17:00 w siedzibie Centrum Kultury Podgórza przy ulicy Sokolskiej 13 odbędzie się spotkanie konsultacyjne.

Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94 – spotkanie konsultacyjne

Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94 – spotkanie konsultacyjne

2021-06-18

W środę, 23 czerwca 2021 r. o godzinie 17:00, w ramach trwających konsultacji społecznych dotyczących projektu koncepcyjnego pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94” odbędzie się spotkanie konsultacyjne, zorganizowane w formule on-line. 

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w  sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”

2021-06-16

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”.
 

Zakończenie Krakowskiego Panelu Klimatycznego

Zakończenie Krakowskiego Panelu Klimatycznego

2021-06-15

Krakowski Panel Klimatyczny był poświęcony zmianom klimatu i neutralności i klimatycznej miasta. Jego uczestnicy pracowali nad odpowiedzią na pytanie: Jak władze i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej.

Opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego – raport z konsultacji

Opracowanie wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego – raport z konsultacji

2021-06-15

Zarząd Dróg Miasta Krakowa opublikował raport z konsultacji dotyczących opracowania wielowariantowej koncepcji zagospodarowania Placu Nowego w Krakowie w zakresie przebudowy chodników, nawierzchni placu, infrastruktury technicznej, elementów małej architektury w ramach zadania Program Budowy Chodników.

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w  sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”

2021-06-10

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”.

Konsultacje społeczne projektu koncepcyjnego pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94”

Konsultacje społeczne projektu koncepcyjnego pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94”

2021-06-10

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu koncepcyjnego pn.: „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94”.

Konsultacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2021-2027 – raport

Konsultacje Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2021-2027 – raport

2021-06-08

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie opublikował raport z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2021-2027.

Regulamin zakładania i funkcjonowania Ogrodów Społecznych i Ogrodów Społecznych Parcelowych w Krakowie - raport z konsultacji

Regulamin zakładania i funkcjonowania Ogrodów Społecznych i Ogrodów Społecznych Parcelowych w Krakowie - raport z konsultacji

2021-06-07

Zarząd Zieleni Miejskiej opublikował raport dotyczący projektu Regulaminu zakładania Ogrodów Społecznych i Ogrodów Społecznych Parcelowych w Krakowie.

Krakowski Panel Klimatyczny wchodzi w kluczową fazę

Krakowski Panel Klimatyczny wchodzi w kluczową fazę

2021-06-02

Już 12 czerwca odbędzie się głosowanie nad rekomendacjami wypracowanymi w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego, pierwszego panelu obywatelskiego w Krakowie. Podczas spotkań deliberacyjnych, reprezentujący całą społeczność Krakowa Paneliści i Panelistki, pracowali nad rekomendacjami w temacie: „Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej?".

Znajdź komunikat