Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktualności

Rada Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa - zostań jej członkiem!

2021-11-26

Przedstawiamy warunki naboru członków Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa na podstawie Zarządzenia nr 3070/2021 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 października 2021 r. w sprawie powołania Rady Budżetu Obywatelskiego miasta Krakowa.

granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru

Wita Stwosza – ponowne wyłożenie części planu

2021-11-26

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wita Stwosza" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Szaro-biały kot siedzący w zieleni

Konsultacje Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022

2021-11-26

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2022.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru

Kazimierza Wielkiego – dyskusja publiczna

2021-11-24

W czwartek, 25 listopada 2021 r., o godz. 15:30 w Sali Obrad w Urzędzie Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Kazimierza Wielkiego" .

Nagrodzone zdjęcie z inicjatywy lokalnej pn. Ogród różany rozproszony!

2021-11-23

Gratulujemy twórcom inicjatywy lokalnej pn. Ogród różany rozproszony oraz autorowi zdjęcia Panu Jerzemu Karnasiewiczowi, którego zdjęcie zdobyło nagrodę w konkursie #wszędzieusiebie.

Plakat konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania Fortu nr 31 „św. Benedykt” (po prawej zdjęcie Fortu nr 21 Św. Benedykt a na głównej części po lewej informacje na temat konsultacji.

Zagospodarowanie Fortu nr 31 „św. Benedykt”- raport z konsultacji

2021-11-23

Zarząd Budynków Komunalnych opublikował raport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania Fortu nr 31 „św. Benedykt”.

Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „PIASEK”

Piasek – wyłożenie projektu planu

2021-11-19

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Piasek" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „SIEWNA”

Siewna – ponowne wyłożenie części planu

2021-11-19

Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Siewna" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru

Łowińskiego – wyłożenie projektu planu

2021-11-19

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Łowińskiego" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.

Znajdź