Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Aktualności

Konsultacje społeczne dot. Klimatycznego Kwartału

Konsultacje społeczne dot. Klimatycznego Kwartału

2021-09-15

Przedmiotem konsultacji jest opracowanie koordynujące działania i projekty kluczowych wydziałów i jednostek odpowiedzialnych za mobilność i kształtowanie przestrzeni publicznych w rejonie Kazimierza i Grzegórzek, tzw. masterplan dla Klimatycznego Kwartału. Dokument ten ma zbierać wszystkie inicjatywy i projekty UMK związane z mobilnością. Jest to dokument pozaustawowy, koordynacyjny.

Spotkajmy się i porozmawiajmy o Nowej Hucie

Spotkajmy się i porozmawiajmy o Nowej Hucie

2021-09-14

Zakończyło się badanie ankietowe potrzeb mieszkańców dzielnic nowohuckich: Czyżyn, Mistrzejowic, Bieńczyc, Wzgórz Krzesławickich oraz Nowej Huty. W najbliższym czasie zaplanowano cykl spotkań przedstawicieli władz miasta z mieszkańcami. Zostaną wówczas przedstawione analizy zebranych ankiet, a następnie odbędą się dyskusje o poprawie jakości życia mieszkańców.

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach” – raport z konsultacji

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach” – raport z konsultacji

2021-09-13

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa opublikował raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”.

Centrum Nowej Huty II - część D – wyłożenie projektu planu

Centrum Nowej Huty II - część D – wyłożenie projektu planu

2021-09-10

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Centrum Nowej Huty II - część D" wraz z niezbędną dokumentacją.

Wesoła - rejon ulicy Kopernika – dyskusja publiczna

Wesoła - rejon ulicy Kopernika – dyskusja publiczna

2021-09-08

W czwartek, 9 września 2021 r., o godz. 15:30 w Sali Obrad w Urzędzie Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Wesoła - rejon ulicy Kopernika" (w zakresie wprowadzonych zmian).

Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej - podsumowanie wyników ankiety

Plan Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej - podsumowanie wyników ankiety

2021-09-07

W ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej (tzw. SUMP), zdecydowano o przeprowadzeniu ankiety internetowej wśród mieszkańców Metropolii Krakowskiej, mającej na celu skonsultowanie proponowanych zapisów wizji oraz głównych celów Planu.

Zagospodarowanie Fortu nr 48 „Batowice” wraz z uwzględnieniem kompleksu przyrodniczo-parkowego – konsultacje społeczne

Zagospodarowanie Fortu nr 48 „Batowice” wraz z uwzględnieniem kompleksu przyrodniczo-parkowego – konsultacje społeczne

2021-09-06

Konsultacje społeczne dotyczące proponowanego zagospodarowania terenu Fortu nr 48„Batowice” wraz z uwzględnieniem kompleksu przyrodniczo-parkowego, znajdującego się przy osiedlu Złotego Wieku w Krakowie.

Linia tramwajowa do Mistrzejowic – przed nami spotkania konsultacyjne

Linia tramwajowa do Mistrzejowic – przed nami spotkania konsultacyjne

2021-09-06

W najbliższy wtorek i czwartek, w ramach drugiego etapu konsultacji społecznych dotyczących budowy linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Mistrzejowic w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, odbędą się dwa moderowane spotkania dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Przewidziano również dyżury telefoniczne projektanta.

Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

Posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom

2021-09-03

W piątek, 10 września 2021 r. o godz. 13:30 w Centrum Medycznym UNIMED przy ul. Balickiej 35 w Krakowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom.

Mydlniki – wyłożenie projektu planu

Mydlniki – wyłożenie projektu planu

2021-09-03

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mydlniki" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją.
 

Znajdź komunikat