Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2020 – XXI EDYCJA KONKURSU

Tytuł Filantropa Krakowa od 21 lat przyznawany jest osobom, instytucjom i firmom szczególnie zaangażowanym w niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom naszego miasta. 22 czerwca 2021 roku prestiżowymi tytułami Filantropów Krakowa 2020 zostali uhonorowani: Grzegorz Kmita, Magdalena Chuderska, Agata Kowalska, Pigment s.c., oraz Fundacja ZIKO dla Zdrowia. 

Wiesław Majka

Konkurs, w ramach którego przyznawane są tytuły Filantropów Krakowa, to sposób na uhonorowanie tych osób i instytucji, które społecznie i bezinteresownie udzielają pomocy potrzebującym. Wyróżnienie pozwala wydobywać z cienia różne wartościowe i szlachetne działania, a także eksponować warte naśladowania postawy osób i instytucji bezinteresownie oddającym innym swój czas, talenty, siły i energię.

Tytuł Filantropa Krakowa został ustanowiony przez Radę Miasta Krakowa w 2000 roku. W konkursie wyłaniani są laureaci w dwóch kategoriach: najciekawsza forma i efektywność filantropii oraz wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub instytucjom. Tytuł przyznaje prezydent Krakowa na wniosek komisji Bractwa Filantropii. Kandydata do tytułu może zaproponować każdy mieszkaniec miasta, firma czy organizacja, przy czym zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatem.

Celem konkursu jest wspieranie działalności charytatywnej i promowanie lokalnej filantropii, a także zachęcenie przedsiębiorców prywatnych do sponsorowania wartościowych działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne instytucje.

– Dobroczynność i filantropia należą do najważniejszych wartości społecznych. Wystarczy spojrzeć na listę wnioskodawców, którzy zgłosili kandydatury do tytułu Filantropa Krakowa, żeby przekonać się jak ważna jest dobroczynność w naszym życiu i jak szeroki jest zasięg jej oddziaływania. Podobnie jak w ubiegłych latach i tym razem wnioski złożone zostały przez różnego rodzaju stowarzyszenia, fundacje, rady dzielnic, szpitale czy instytucje opiekuńcze, a nawet parafię – co świadczy także o tym, że filantropia to wyjątkowo skuteczne narzędzie budowania szerokiej sieci różnego rodzaju relacji, więzi społecznych – stwierdził Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa podczas gali, w trakcie której poznaliśmy laureatów 21 edycji plebiscytu Filantrop Krakowa.

– Dobro jest tym, co określa wszystko pozostałe” powiedział Lew Tołstoj i sądzę, że te słowa najlepiej ilustrują całokształt działalności, aktywności i społecznego zaangażowania obecnych tu filantropów, a także wszystkich, którzy nominowani zostali do tego tytułu. I cieszę się niezmiernie, że nasze wyróżnienie pozwala promować i wydobywać z cienia wspaniałą postawę – codzienną pracę i wysiłki naszych krakowskich dobroczyńców – dodał prezydent.

Prezydent podziękował wszystkim krakowskim filantropom za ich wyjątkowe zaangażowanie i pracę dla innych.

W tym roku przyznano pięć tytułów – wszystkie w kategorii: najciekawsza forma i efektywność filantropii. Filantropami Krakowa 2020 zostali: Grzegorz Kmita, Magdalena Chuderska, Agata Kowalska, Pigment s.c. Tomasz Marzec, Jolanta Stelmach oraz Fundacja ZIKO dla Zdrowia..

Grzegorz Kmita – od ponad 40 lat bezinteresownie realizuje swoją misję niesienia „kaganka edukacji, wychowania, sportu”. I nie ma znaczenia, czy wykonuje obowiązki zawodowe, czy działania w charakterze wolontariusza, realizuje się na wielu płaszczyznach i wielu aspektach działalności wolontariusza i społecznika, członka wielu organizacji społecznych.

Swoje doświadczenie życiowe, innowacyjność w działaniu, holistyczne podejście oraz wolny czas poświęca dla realizacji przyświecających mu szczytnych i społecznych celów zawartych np. w dokumentach pn. „Misja i Polityka Nowohuckiej Akademii Sportu Wanda Kraków AS Wanda Kraków”. Motto i cele strategiczne w nich zawarte w pełni oddają cechy kandydata:

– Zawodnik Nowohuckiej Akademii Sportu Wanda Kraków ma być w przyszłości nie tylko dobrym piłkarzem, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem, a może trenerem-wychowawcą dzieci i młodzieży, wiernym kibicem, partnerem, sponsorem lub właścicielem akademii”;

– „Trening czyni mistrza, a mistrzowski trening utrwala mistrzostwo”.

Grzegorz Kmita swoje obowiązki wykonuje z pasją, oddaniem i zaangażowaniem. Jego entuzjazm udziela się innym. Jest inicjatorem, organizatorem i koordynatorem wielu inwestycji, wydarzeń oraz imprez sportowych i charytatywnych. Wieloaspektowość działalności Kandydata budzi uznanie.

Magdalena Chuderska - ukończyła studia w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Resocjalizacja. Od 2013 r. początkowo jako woluntariusz, później pełnomocnik, obecnie dyrektor współpracuje z Stowarzyszeniem Krakowski Komitet Zwalczania Raka.

Od lat zaangażowana jest w propagowanie badań profilaktycznych, bezinteresowna w niesieniu pomocy pacjentom chorym onkologicznie, a także ich rodzinom. Jest człowiekiem orkiestrą, dla niej nie ma rzeczy niemożliwych. Jest niezwykle wrażliwa i otwarta na potrzeby drugiego człowieka. Jest pełna energii, chętnie angażuje się w działania mające na celu niesienie pomocy osobom potrzebującym. Swoim entuzjazmem i dobroczynnością zaraża wolontariuszy, którzy ochoczo włączają się w realizowane przez nią działania.

Celem przedsięwzięć realizowanych przez Magdalenę Chuderską i prowadzonego przez nią Stowarzyszenia jest kreowanie wszelkich działań związanych z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorych na nowotwory, wspieranie rozwoju naukowego poprzez organizację szkoleń czy konferencji naukowych.

W ubiegłym roku była inicjatorką szeregu akcji przeciwcovidowych. W czasie wzrostów zachorowań (kolejnych lockdownów) nie myślała o sobie, o swoim bezpieczeństwie, ale prężnie działała. Poszukiwała i zamawiała materiały potrzebne do uszycia maseczek, angażowała grupy krawcowych, organizowała transporty do krakowskich szpitali i hospicjów. W sumie przekazała ponad 35 tys.: maseczek, przyłbic, fartuchów flizelinowych.

Dzięki niej oraz jej wolontariuszy z pomocy skorzystał nie tylko personel medyczny będący na pierwszej linii walki z covidem, ale także pacjenci i ich rodziny.

Agata Kowalska - radca prawny i partner w kancelarii Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy, współzałożycielka i wiceprezes Stowarzyszenia Piękne Anioły, ekspertka legislacyjna Izby Gospodarki Elektronicznej.

Działa w ruchu ekonomii wartości Open Eyes Economy on Tour. Jest również mentorką wiodącą w Women in Law Foundation dla młodych prawniczek.

Aktywnie angażuje się w działalność Stowarzyszenia „Piękne Anioły” – wspiera je prawnie, poszukuje sponsorów, współorganizuje akcje, coachingi rówieśnicze, koordynuje remonty pokoi dziecięcych. Udziela bezpłatnej pomocy prawnej innym organizacjom charytatywnym. Od wielu lat wspiera doroczną akcję Prawnicy Chorym Dzieciom na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.

Wiceprezes „Pięknych Aniołów” chciałaby, aby mądra edukacja i rozwój docierały do każdego dziecka w Polsce, żeby szanse tych dzieci naprawdę się wyrównywały. Dlatego też w ostatnich latach Stowarzyszenie rozszerzyło działalność o programy mentoringowe dla dzieci.

Agata Kowalska podkreśla, że jej ulubiony efekt pracy to zarażanie pomaganiem innych. To jedyny dobry wirus, chociaż bardzo zaraźliwy.

Pigment s.c. Tomasz Marzec, Jolanta Stelmach - Drogeria Pigment zrodziła się w 2013 r. z pasji i zaangażowania. Najważniejszą wartością dla niej są ludzie - zarówno ci, którzy tworzą Zespół i budują sukces firmy, jak również obecni i przyszli Klienci, których nazywa Gośćmi.

Drogeria PIGMENT wspiera inicjatywy na rzecz ochrony zdrowia, udział w akcjach charytatywnych na rzecz zwierząt, dba również o środowisko naturalne. Od początku istnienia Drogeria Pigment istnienia angażuje się również w akcje społeczne i pomoc drugiemu człowiekowi. Najbliższe firmie są inicjatywy aktywizujące osoby starsze oraz te, które wspierają środowisko naturalne.

Firma Pigment zgodnie ze swoimi celami i wartościami wspiera stale Dom Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie m.in. poprzez przekazywanie swoich produktów dla mieszkańców, wspólne inicjatywy mające na celu pomoc osobom starszym, osamotnionym, które mieszkają w domu.

W trudnym okresie zagrożenia wirusem COVID-19 firma wspierała również instytucje potrzebujące. Przekazała kremy do rąk Klinice Intensywnej Terapii i Anestezjologii 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie oraz Uniwersyteckiemu Szpitalowi Dziecięcemu w Krakowie. Do tej placówki trafił też zapas żeli pod prysznic oraz chusteczek oczyszczających.

Ponadto pracownicy Pigmentu przygotowali i dostarczyli niezbędne oraz odpowiadające potrzebom zestawy środków czystości do:

  • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce,
  • Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie,
  • Domu Pomocy Społecznej Nowa Huta w Krakowie,
  • Domu Pomocy Społecznej w Bochni,
  • Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 1 w Krakowie w ramach Akcji „Potrzebna Pomoc”
  • Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudium et Spes.

Fundacja ZIKO dla Zdrowia to organizacja dobroczynna powstała w 2016 roku z inicjatywy krakowskiego przedsiębiorcy Jana Zająca. Celem Fundacji jest prowadzenie działań w obszarze promocji i ochrony zdrowia. Od 2019 roku organizacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Realizowane przez organizację programy dotyczą edukacji, rzetelnego poradnictwa prozdrowotnego oraz filantropii. Skierowane są one do szerokiego grona beneficjentów – podejmowane są zarówno inicjatywy skierowane do dzieci jak i do osób dorosłych. Dzięki współpracy z wieloma organizacjami i instytucjami partnerskimi działania Fundacji docierają do szerokiego grona beneficjentów w całym kraju: w 2020 roku ponad 800 tys. osób skorzystało z różnorodnych projektów edukacyjnych, zaś ponad 400 organizacji i instytucji otrzymało darowiznę rzeczową lub finansową.

Najważniejszymi inicjatywami, jakie Fundacja Ziko dla Zdrowia zrealizowała w 2020 roku na rzecz mieszkańców Krakowa są: przekazanie darowizny finansowej na potrzeby walki z pandemią dla trzech krakowskich szpitali, wsparcie rzeczowe dla kilkudziesięciu organizacji i instytucji oraz realizacja webinariów edukacyjnych dot. pierwszej pomocy z uwzględnieniem tzw. wytycznych covidowych.

Do tej pory uhonorowano tytułem Filantropa ponad 60 podmiotów, instytucji, firm, organizacji i osób fizycznych.

Patroni medialni: „Gazeta Wyborcza”, Love Kraków, TVP Kraków, Radio TOK FM.

 

 

 

OTOFOTOKronika Miasta Krakowa z gali nadania tytułu Filantrop A.D. 2020.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Wiktor Hunek
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-06-30
Data aktualizacji: 2022-08-17
Powrót