Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2017 – XVIII EDYCJA KONKURSU

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2017

Stowarzyszenie Unicorn, Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Tesco Polska Spółka z o.o., opactwo cystersów w Mogile oraz sklep Leroy Merlin Kraków Czyżyny – to laureaci konkursu o tytuł Filantropa Krakowa A.D. 2017. Zwycięzcy odebrali 14 czerwca w magistracie nagrody w postaci symbolicznego berła św. królowej Jadwigi, akty nadania oraz znaczki „Filantrop Krakowa”.

filantropi krakowa_2017.jpg

To już 18. edycja konkursu, w którym nagradzane są osoby i instytucje zaangażowane w działalność dobroczynną na rzecz potrzebujących mieszkańców Krakowa.

– Od 2000 r. staramy się wydobywać z cienia te instytucje i tych ludzi, którzy bezinteresownie pomagają potrzebującym, nie szczędząc sił, środków ani czasu – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. – Wsparcie, którego udzielają, to wielkie zadanie, bardzo szlachetne i delikatne, ponieważ pomagają osobom konkretnym: dzieciom, starszym, niepełnosprawnym, pokrzywdzonym przez los – zaznaczył.

Ze względu na duże zainteresowanie w tym roku zwiększono liczbę przyznanych tytułów z trzech do pięciu. Powoływane każdorazowo przez prezydenta Krakowa Bractwo Filantropii, spośród 17 zgłoszonych kandydatur, nominowało do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2017 następujące podmioty:

w kategorii: za najciekawszą formę i efektywność filantropii: Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Stowarzyszenie Unicorn,

w kategorii: za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom: TESCO Polska Spółka z o.o.,

w kategoriach: za wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom oraz za najciekawszą formę i efektywność filantropii: Opactwo Cystersów w Mogile oraz Leroy Merlin Kraków Czyżyny.

Pozostali kandydaci zgłoszeni do konkursu w tym roku to: Małgorzata Pasieka, Inicjatywa Społeczna „Zupa na plantach”, ksiądz proboszcz dr Czesław Sandecki, Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym „Bądźcie z Nami”, Krakowskie Przedsiębiorstwo Wytwórczo-Usługowe „ARTIM” sp. z o.o., Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFSMA – Poland oddział w Krakowie, Danuta Wiecha, Mayland Real Estate sp. z o.o., Papuga House Piotr Sędek, Korczakowska Republika Dziecięca Dyliniarnia, ArcelorMittal Poland SA, Fundacja Bez Tajemnic. Wszyscy kandydaci zgłoszeni do konkursu zostali wyróżnieni dyplomem za prowadzoną działalność charytatywną.

Konkurs o tytuł Filantropa Krakowa ogłaszany jest przez prezydenta Krakowa od 2000fk_2017.jpg roku. Wtedy to Rada Miasta Krakowa, chcąc wesprzeć prowadzenie i rozwój działalności charytatywnej, ustanowiła tytuł Filantrop Krakowa. Przyznawany jest on osobom lub podmiotom za wyróżniającą się pomoc udzielaną potrzebującym. Prezydent Krakowa powołuje Bractwo Filantropii, które opiniuje kandydatury do tytułu. Laureaci otrzymują nagrody w postaci symbolicznego berła św. królowej Jadwigi, aktu nadania oraz znaczka „Filantrop Krakowa”. Dodatkowo mogą być uhonorowani wymienianiem ich jako Filantropów Krakowa w wydawnictwach miasta Kraków, dotyczących działalności filantropijnej. Laureaci mają prawo używania znaku graficznego tytułu przez 5 lat. Wszyscy kandydaci zgłoszeni do konkursu są wyróżniani dyplomem za prowadzoną działalność charytatywną.

Łącznie (za lata 1999–2017) tytułem Filantropa Krakowa uhonorowanych zostało 57 podmiotów (instytucje, firmy, organizacje, osoby fizyczne).

Sylwetki laureatów

1. Sklep Leroy Merlin Kraków Czyżyny 

Uhonorowany w tej edycji sklep Leroy Merlin Kraków Czyżyny udziela pomocy w ramach Fundacji Leroy Merlin. Powstała ona w 2012 r. w odpowiedzi na postulaty zgłaszane przez pracowników firmy, którzy chcieli skutecznie pomagać i angażować się w działania na rzecz lokalnych społeczności. Fundacja zrealizowała dotąd ponad 350 projektów, w których udział wzięło ponad 3 tys. wolontariuszy – pracowników Leroy Merlin Polska. Dyrektor sklepu Leroy Merlin Kraków Czyżyny Tomasz Donhefner od 2014 r. współpracuje z Zespołem Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie, aktywnie wspierając remont placówki oraz organizację świątecznych kiermaszów, z których dochód przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Pierwiosnek”, działającego przy ZSS nr 6 w Krakowie na rzecz uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Na pomoc finansową dla Stowarzyszenia sklep przeznaczył środki w wysokości 22 852 zł. To właśnie szkoła i stowarzyszenie zgłosili tę kandydaturę. Poza tym Leroy Merlin Kraków Czyżyny m.in. wspiera rodziny wielodzietne poprzez uczestnictwo w programie Krakowska Karta Rodzinna 3+, rozwija świadomość ekologiczną dzieci poprzez organizowanie warsztatów sadzenia roślin i krzewów oraz pielęgnacji kwiatów dla uczniów szkół podstawowych i przedszkolaków – Dzieciaki Sadzeniaki, organizuje szkolenia zawodowe dla uczniów szkół budowlanych, udostępnia powierzchnię handlową na organizowanie szkolnych kiermaszów rękodzieł.

2. Stowarzyszenie Unicorn

Stowarzyszenie Unicorn od blisko 20 lat działa na terenie Krakowa i pomaga chorym na nowotwory i ich bliskim w rehabilitacji psychofizycznej po rozpoznaniu choroby, przez cały proces leczenia, a także po nim. Jest zaliczane przez Polskie Towarzystwo Psychoonkologiczne do grona prekursorów opieki psychoonkologicznej w naszym kraju. Członkami-założycielami Stowarzyszenia oraz Ambasadorami Centrum Psychoonkologii są Barbara i Jerzy Stuhrowie. Stowarzyszenie realizuje działania związane z ochroną i promocją zdrowia, w szczególności w zakresie onkologii oraz wspomagania działalności leczniczej i diagnostycznej, pomocą osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób, których niepełnosprawność wynika z chorób onkologicznych, nauką i edukacją, w szczególności w zakresie onkologii, promowaniem aktywności ruchowej oraz wspieraniem osób starszych. Od ponad trzech lat Stowarzyszenie prowadzi pierwsze w Polsce stacjonarne Centrum Psychoonkologii Unicorn w Krakowie. W ramach bezpłatnej pomocy pacjenci i ich bliscy mogą skorzystać z zajęć ruchowych, edukacyjnych, terapeutycznych, konsultacji indywidualnych. W 2017 r. tego typu pomoc została udzielona mieszkańcom Krakowa około 10 tys. razy. Organizuje też 6-dniowe turnusy rehabilitacyjne (pacjenci partycypują jedynie częściowo w kosztach noclegu i wyżywienia, natomiast pomoc psychologiczna jest bezpłatna). W 2017 r. odbyły się 33 warsztaty stacjonarne, w których w sumie udział wzięły 663 osoby (571 kobiet i 92 mężczyzn; 474 pacjentów i 149 osób wspierających i 40 osób szkolących się). W zeszłym roku Unicorn w ramach tzw. Urtica Camp zorganizował 5 bezpłatnych tygodniowych turnusów dla dzieci chorych na nowotwory i ich rodziców. Ponadto od 1 listopada 2015 r. Stowarzyszenie prowadzi Dzienny Dom Opieki Senior Wigor dla osób powyżej 60. roku życia, mieszkających na terenie Krakowa. To połączenie uniwersytetu trzeciego wieku, klubu seniora, biblioteki i gabinetu rehabilitacyjnego. Z pomocy Domu Senior Wigor skorzystało 56 osób powyżej 60. roku życia.

3. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prowadzi działalność non-profit, zrzeszając ponad 100 aktywnie działających członków i sympatyków, którzy bezinteresownie angażują się w najróżniejsze formy pomocy i projekty charytatywne. Organizacja, realizując blisko 30 projektów, wspiera kulturalnie, naukowo i społecznie rozwój studentów oraz integruje środowisko akademickie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Efektem działalności organizacji jest również rozwój jej członków, kreowanie ich na liderów i umożliwienie zdobycia przez nich doświadczenia cenionego przez przedsiębiorców na rynku pracy. Jednym z najważniejszych obszarów, w którym organizacja prowadzi na co dzień swoją działalność charytatywną jest pomoc najbardziej potrzebującym. Najważniejsze projekty to: Wampiriada, O włos od pomocy, Książka w ciemno, NZS UEK Dzieciom, Szlachetna paczka, Studenci UEK zwierzakom.

4. Firma TESCO Polska sp. z o.o.

Firma TESCO Polska sp. z o.o. zajmuje się przede wszystkim handlem żywnością, ale realizuje też szereg działań z zakresu odpowiedzialnej konsumpcji, skierowanych szczególnie do grup lokalnych. Od lat konsekwentnie angażuje się w działania społeczne, prowadząc walkę z marnowaniem żywności, programy edukacyjne, promując zdrowy styl życia czy też wspierając lokalne społeczności. Dla Tesco ważne jest wspieranie społeczności znajdujących się wokoło sklepów oraz angażowanie w te działania pracowników. Jednym z filarów działalności sieci Tesco, jako partnera społecznie odpowiedzialnego, jest dbanie o poszanowanie żywności i podejmowanie działań na rzecz ograniczenia jej marnowania. Projekty z zakresu żywności realizowane przez Tesco pokazują, jak wiele można zdziałać wspólnie. Ambicją firmy jest, by żywność, która nadaje się do spożycia, nigdy nie trafiała na wysypisko. Jako pierwsza firma handlowa w Polsce wprowadziła program przekazywania nadwyżek żywności ze sklepów. W myśl zasady, że każdą zmianę należy zacząć od siebie, sieć podjęła wiele wewnętrznych inicjatyw mających na celu zmniejszenie skali marnowania w sklepach: od małych, takich jak przecenianie produktów, którym kończy się termin przydatności, po większe, przekazywanie nadwyżek pełnowartościowej żywności bezpośrednio ze sklepów do organizacji. Już ponad 260 lokalizacji przekazuje produkty do organizacji charytatywnych, co tylko w 2016 r. pomogło przygotować 3,8 mln posiłków. Tesco już od wielu lat uczestniczy w zbiórkach żywności – udostępnia powierzchnię oraz informuje klientów. Przekazuje dodatkowe 20% żywności do ilości zebranej przez klientów, dodatkowo motywuje uczestników do zaangażowania, a pracownicy firmy aktywnie wspierają akcję w ramach wolontariatu.

5. Opactwo Cystersów w Mogile

Opactwo Cystersów w Mogile podejmuje różne działania na rzecz lokalnej społeczności. Od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Pierwiosnek”, działającym przy Zespole Szkół Specjalnych nr 6 w Krakowie, na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie. Opactwo wspiera finansowo działania podejmowane na rzecz uczniów, jak również daje wsparcie duchowe i emocjonalne rodzinom w ramach Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin. To właśnie ZSS nr 6 w Krakowie razem ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Pierwiosnek” zgłosili kandydaturę opactwa cystersów wraz z o. dr Piotrem Chojnackim OCist, opatem mogilskim, do tytułu Filantropa Krakowa A.D. 2017 w podziękowaniu za wieloletnią współpracę oraz wrażliwość na potrzeby uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Od 2004 r. opactwo sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą z ZSS nr 6, jak również innych placówek z terenu Nowej Huty, organizuje comiesięczne msze św. z katechezą dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie, organizuje rekolekcje i pielgrzymki. Co roku w okresie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy na terenie parafii św. Bartłomieja przy opactwie cystersów organizowane są kiermasze, na których dzieci i młodzież prezentują prace plastyczne wykonane pod okiem nauczycieli. Działania te pozwalają na przybliżenie twórczości osób niepełnosprawnych oraz na integrowanie się ze środowiskiem lokalnym. W latach 2010–2018 opactwo przekazało na cele charytatywne środki w wysokości 68 519 zł, w tym 55 400 zł z darowizn, a 13 119 zł z kiermaszów prac wykonanych przez uczniów. Darowizny pieniężne oraz środki pozyskiwane z cyklicznie organizowanych kiermaszów świątecznych przekazywane są na konto Stowarzyszenia Pomocy Szkole „Pierwiosnek” i wykorzystywane na działania edukacyjne, rewalidacyjne i wychowawcze podejmowane przez szkołę. Umożliwiają uczniom niepełnosprawnym intelektualnie aktywny udział w życiu społecznym i kulturalnym oraz wspierają rodziny uczniów. Pozwalają na pomoc uczniom o najtrudniejszej sytuacji materialnej (zakup obiadów, odzieży, leków, itp.), dofinansowanie wyjazdów na zielone szkoły, wycieczki oraz wyjścia do kina, teatru, dofinansowanie uczniom zajęć dodatkowych, np. hipoterapii, dogoterapii, wyjść na basen, ściankę wspinaczkową oraz zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu wykorzystywanego w codziennej pracy rewalidacyjnej z uczniami. Wszystkie te działania pozwalają na wzbogacenie oferty oddziaływań terapeutycznych podejmowanych wobec uczniów niepełnosprawnych, jak również bezpośrednią pomoc materialną uczniom i ich rodzinom.

FOTOKRONIKA MIASTA KRAKOWA

Fot.  W.Majka/www.krakow.pl
pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-01-12
Data aktualizacji: 2021-01-13
Powrót