Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 70 pasujących obiektów:
Znasz osobę, organizację, instytucję, firmę, bezinteresownie niosącą pomoc potrzebującym mieszkańcom Krakowa? Urząd Miasta Krakowa zaprasza do zgłaszania kandydatur do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2017. Tym prestiżowym tytułem pragniemy uhonorować tych, którzy niosą bezinteresowną pomoc najbardziej potrzebującym. Kandydatów mogą zgłaszać wszyscy, którzy uznają, że ich przedstawiciel zasługuje na tak zaszczytny tytuł. Laureatów wyłoni Bractwo Filantropii, powołane przez Prezydenta Miasta Krakowa. Na zgłoszenia czekamy do 31 marca.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra po raz 26., od kilku lat nieprzerwanie do akcji włącza się także Rada Miasta Krakowa. W tym roku Przewodniczący RMK przekazał na licytację niezwykły dar – kopię Insygnium Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.
Do 31 stycznia środowiska prowadzące działalność charytatywną mogą zgłaszać kandydatów do prac w komisji Bractwa Filantropii. Komisja wyłoni laureatów tytułu „Filantrop Krakowa A.D. 2017”. Tytuł ten jest przyznawany corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa.
Z inicjatywy Jana Kościuszki, tradycyjnie w ostatnią niedzielę przed świętami Bożego Narodzenia krakowski Rynek Główny przemienił się w największy w Polsce wigilijny stół. Potrzebujący otrzymali ciepłe posiłki, paczki świąteczne, a w specjalnie przygotowanym szpitalu polowym mogli skorzystać z pomocy medycznej. XXI Wigilia Jana Kościuszki dla Osób Bezdomnych i Potrzebujących na Rynku Głównym w Krakowie odbędzie się w niedzielę, 17 grudnia, w godzinach 11.00-17.00. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.
Już od 2007 r. Kraków realizuje program społeczny „Podzielmy się ciepłem”, w ramach którego organizacje pozarządowe niosące pomoc najbardziej potrzebującym otrzymują dofinansowanie do rachunków za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Fundatorami pomocy są: krakowska elektrociepłownia, MPEC oraz (od 2016 r.) KHK i CEZ Skawina, z którymi miasto zawarło porozumienie o współpracy. W tym roku wsparcie w łącznej wysokości 150 tys. zł otrzymają 52 organizacje pozarządowe. 23 listopada w magistracie odbyła się 11. gala akcji, podczas której wręczono czeki na dofinansowanie.
Radni wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa Bogusławem Kośmiderem spotkają się 27 października (piątek), o godzinie 18 na uroczystej mszy świętej odprawionej w kościele Św. Krzyża w Krakowie w intencji Honorowych Obywateli Miasta Krakowa.
Nowy most na Wiśle, na odcinku trasy S7 Rybitwy - Igołomska, może nosić imię kardynała Franciszka Macharskiego. Pozytywną opinię w tej sprawie wyrazili radni z Komisji Kultury i Ochrony Zabytków.
Bractwo Filantropii złożyło wniosek o rozważenie wprowadzenia zmian systemowych do regulaminu konkursu o tytuł Filantrop Krakowa w zakresie możliwości przyznawania dwóch równoczesnych tytułów w przypadku uzyskania przez kandydatów do tytułu równej liczby głosów. Wnioskiem tym zajęli się radni podczas posiedzenia Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa.
Fundacja Knorr Bremse Global Care e.V., ksiądz proboszcz Wiesław Wilmański, EDF Polska Oddział nr 1 w Krakowie oraz Stowarzyszenie Nowy Prokocim „Przyjaciele” – to laureaci konkursu o tytuł Filantropa Krakowa A.D. 2016. Tegoroczni zwycięzcy odebrali 23 czerwca w Magistracie nagrody w postaci symbolicznego berła św. Królowej Jadwigi, akty nadania oraz znaczki „Filantrop Krakowa”.
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski 12:00 – uroczystość wręczenia tytułu „Filantrop Krakowa A. D. 2016”, sala Portretowa Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Elżbieta Koterba 13:00 – posiedzenie Senatu z okazji 90-lecia Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, AWF, al. Jana Pawła II 78 Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Katarzyna Król  9:30 – zakończenie roku szkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1, Wyższa Szkoła Europejska, ul. Westerplatte 11