Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2003 – IV EDYCJA KONKURSU

FILANTROP KRAKOWA A.D. 2003

Elektrociepłownia “Kraków” S.A. za najciekawszą formę i efektywność filantropii oraz Philip Morris Polska S.A., Panowie Józef Jania i Edward Niedziela (właścicieli piekarni), za największy finansowy wkład w pomoc udzielaną osobom lub organizacjom oceniany według kryterium najwyższego wkładu liczonego w kwotach bezwzględnych – to laureaci konkursu o tytuł „Filantropa Krakowa A.D. 2003”. Zwycięzcy odebrali 2 czerwca 2004 roku w Magistracie nagrody w postaci symbolicznego berła św. Królowej Jadwigi, akty nadania oraz znaczki „Filantrop Krakowa”.

Charakterystyka i działalność charytatywna wyróżnionych laureatów:

1. PHILIP MORRIS POLSKA S.A. w Krakowie

Philip Morris Polska S.A. współpracuje z Zespołem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1 w Krakowie os. Szkolne 27 od 2001 roku, organizując szereg imprez dla podopiecznych placówki, finansując realizację programów wspierających proces dydaktyczny i terapeutyczny, doposażając placówkę w sprzęt komputerowy, sportowy, meble, materiały biurowe, zabawki, przybory szkolne. Firma współpracuje przy realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie “Niebieska Karta” w ramach Programu Poprawy Bezpieczeństwa dla Miasta Krakowa “Bezpieczny Kraków”. Firma od 5 lat wspiera organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja “Polska bez Barier”, Fundacja Osób Niepełnosprawnych i Specjalnej Troski w Podolanach, Artyści Malujący Ustami i Nogami. Philip Morris Polska S.A. współuczestniczy w środowiskowej działalności socjoterapeutycznej o charakterze profilaktycznym, wspierającej niewydolną rodzinę, promującej zdrowy styl życia i kulturę fizyczną, skierowanej do dzieci i młodzieży ze środowisk ubogich, zagrożonych, dysfunkcyjnych i patologicznych, realizowanej przez wychowawców i liderów młodzieżowych Centrum Młodzieży “U Siemachy” – Dzienny Ośrodek Socjoterapii w Krakowie.

2. Józef Jania i Edward Niedziela

Józef Jania i Edward Niedziela są właścicielami piekarni w Krakowie. Od 8 lat ofiarowują charytatywnie chleb dla ubogich, korzystających z posiłków przygotowywanych przez Parafię św. Jadwigi Królowej. Właściciele piekarni przeznaczają rocznie około 30 000,00 zł na chleb dla najbardziej potrzebujących, ubogich i bezdomnych.

3. Elektrociepłownia “KRAKÓW” S.A. w Krakowie

Elektrociepłownia przeznaczyła środki finansowe na pomoc dzieciom z rodzin rozbitych, samotnym matkom z dziećmi, rodzinom najuboższym z całego województwa małopolskiego poprzez sponsoring Koncertu Charytatywnego. W celu polepszenia zdrowia dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo oraz popularyzacji sportu wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej sponsorowała Polskie Towarzystwo Społeczno-Sportowe “SPRAWNI RAZEM” w Krakowie oraz szereg imprez społeczno-sportowych. Wspierając i propagując aktywność sportową wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej firma zasponsorowała wykonanie boiska dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka w Krakowie. Stowarzyszenie “Bank Żywności w Krakowie” doceniwszy ogromny wkład ECK S.A. w pomoc przy organizacji akcji Świąteczna Zbiórka Żywności, zgłosiło kandydaturę firmy do tytułu “Dobroczyńca Roku” oraz “Darczyńca Roku”. Przekazując darowizny na organizację koncertu I Wieczór Maltański w Starym Teatrze udało się pozyskać środki finansowe na budowę Ośrodka Wczesnej Diagnostyki i Terapii dla Dzieci z Zaburzeniami Centralnego Systemu Nerwowego wraz z przedszkolem dla Dzieci Niepełnosprawnych w Krakowie przy ul. Kasztanowej oraz dla Fundacji im. Ks. Siemaszki,- udzielono pomocy w zakresie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży z najuboższych warstw społecznych. Elektrociepłownia “KRAKÓW” S.A. została uhonorowana statuetką i tytułem “Instytucji Wielkiego Serca” za sponsoring i działalność na rzecz Stowarzyszenia “Dar Serca Dla Serc Wielu” wspierającego dzieci specjalnej troski.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-01-05
Data aktualizacji: 2021-01-13
Powrót