Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne dotyczące zadania "Rozbudowa ul. Brücknera"

W okresie od 5 do 30 czerwca 2023 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące zadania "Rozbudowa ul. Brücknera". Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy VIII Dębniki. 


Napis: Konsultacje społeczne Zarządu Dróg Miasta Krakowa
Opracowanie projektu rozbudowy ul. Aleksandra Brücknera
5 - 30 czerwca 2023
Fot. ZDMK

Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych wariantów dla późniejszej realizacji inwestycji obejmującej swoim zakresem opracowanie projektu rozbudowy ulicy Aleksandra Brücknera od ul. Skotnickiej do ul. Marii Grzegorzewskiej.

Formy konsultacji obejmowały:

 1. Formularz konsultacyjny
  Do 30 czerwca 2023 zbierany był formularz konsultacyjny:
  formularz konsultacyjny – docx
  formularz konsultacyjny – pdf
 2. Spotkanie konsultacyjne
  W środę, 7 czerwca 2023 r. odbyło się moderowane spotkanie online dla mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców z udziałem ekspertów (przedstawiciele zamawiającego i biura projektowego). Celem spotkania było zaprezentowanie i omówienie wariantów projektu. Spotkanie odbyło się w godzinach 17:00-19:00 na platformie elektronicznej Zoom. Dane do spotkania: https://zoom.us/j/97723578872?pwd=dCtqQ21OYTlrNEdVTnNlMFl3Q2xCUT09
  Spotkanie było transmitowane na profilu Facebook ZDMK (https://facebook.com/zdmk.krakow).
 3. Dyżur telefoniczny
  Przeprowadzone zostały dwa telefoniczne dyżury eksperckie, podczas których przedstawiciele biura projektowego udzielali odpowiedzi w zakresie planowanych rozwiązań projektowych. Dyżur przeprowadzono we wtorek, 20 czerwca w godz. 15:00-17:00 oraz w środę, 21 czerwca w godz. 10:00-12:00, pod nr tel. 12 616 72 55.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu dostępne są w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa: www.zdmk.krakow.pl oraz www.razemwdialogu.pl .

 Pliki pobrania:

 1. realizacja zadania jako przebudowa ul. Brücknera w granicach istniejącego pasa drogowego wraz z budową kanalizacji opadowej – realizowaną w oparciu o ustawę Prawo budowlane (pozyskanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych bez zastrzeżeń bądź ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę),
 2. realizacja zadania jako rozbudowy ul. Brücknera o minimalnych wymiarach dopuszczalnych obowiązującymi przepisami z pełnowymiarowym chodnikiem, kanalizacją opadową – realizowaną w oparciu o specustawę drogową (pozyskanie decyzji ZRID – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej).
 3. Raport z konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2023-06-05
Data aktualizacji: 2023-08-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź