Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 8727 pasujących obiektów:

Ulica Józefa

http://krakow.pl/instcbi/1362,inst,8122,0,instcbi.html

Ulica ta dawniej zwana była Żydowską, obecną nazwę nadali jej Austriacy na cześć cesarza Józefa II, który w trakcie swojej wizyty w Krakowie mieszkał w pobliskim pałacu Wojewodzińskim. Dziś ulica Józefa słynie ze swej artystycznej atmosfery. Mieszczą się tu liczne galerie sztuki, antykwariaty, kawiarnie i sklepiki z pamiątkami. Tu także stoi synagoga Wysoka, zbudowana w XVI w., która nazwę zawdzięcza nietypowemu, na piętrze, umiejscowieniu sali modlitw. Poważnie zdewastowana podczas „potopu" szwedzkiego i w czasie II wojny światowej. Po wojnie mieściła Pracownie Konserwacji Zabytków...

Ulica Szeroka

http://krakow.pl/instcbi/1362,inst,8123,0,instcbi.html

Większość żydowskich bożnic skupiona jest w pobliżu ulicy Szerokiej. Niegdyś stanowiła ona główny plac miasta żydowskiego, a życie dzielnicy koncentrowało się wokół Starej Synagogi (ul. Szeroka 24) – najstarszej zachowanej tego typu budowli w Polsce, której początki sięgają 1407 r. Prawdopodobnie zbudowano ją w drugiej połowie XV w. Wzniesiona jako gotycka synagoga dwunawowa zaliczała sie do niewielu tego typu obiektów w średniowiecznej Europie. Po pożarze nadano jej renesansowy charakter. Obecny kształt pochodzi z lat 70. XVI w. Obecnie w synagodze znajduje się oddział Muzeum Krako...

Ulica św. Wawrzyńca

http://krakow.pl/instcbi/1362,inst,8125,0,instcbi.html

Jedna z bardziej oryginalnych ulic Kazimierza nosi imię św. Wawrzyńca – patrona stojącego tam w średniowieczu kościoła. W XIX w. teren ten należał do najbardziej uprzemysłowionych w mieście. Na przełomie XIX i XX w. powstały okazałe zakłady: najpierw założono zajezdnię tramwajową, a następnie uruchomiono miejską gazownię i elektrownię. Przez Kazimierz oraz część Podgórza przebiega ważna i atrakcyjna trasa turystyczna: Szlak krakowskiej techniki. Przy ulicy św. Wawrzyńca w dawnych halach zajezdni tramwajowej mieści się obecnie Muzeum Inżynierii Miejskiej. Natomiast po drugiej stronie Wisły, ...

Ulica Floriańska

http://krakow.pl/instcbi/1218,inst,10948,0,instcbi.html

To od zawsze jedna najważniejszych ulic Krakowa. Wytyczona w drugiej połowie XIII w., stanowiła istotny fragment Drogi Królewskiej, wiodącej na Wawel. Jako jedna z pierwszych zyskała solidne bruki, większość też domów przy Floriańskiej była murowana już pod koniec XV w. Duża część kamienic została przebudowana, ale zachowały detale świadczące o ich dawnym pochodzeniu. Szczególnie ciekawe są domy: nr 3 z renesansowym portalem, nr 5 i nr 8 z portalami późnogotyckimi, nr 7 z wczesnorenesansową figurą Matki Boskiej oraz nr 9 i nr 26 z portalami renesansowymi, a także nr 17 – z fragmente...

Ulica Szeroka

http://krakow.pl/instcbi/1284,inst,10969,0,instcbi.html

Ulica jest właściwie wydłużonym placem, ze starymi synagogami, pałacem i majestatycznymi domami z XVI, XVII i XVIII w. W średniowieczu było to centrum wsi Bawół, włączonej do Kazimierza po lokacji miasta w 1335 r. Według Jana Długosza, to tu miały stać pierwsze budynki ufundowanego przez Kazimierza Wielkiego uniwersytetu (lecz brak na to dowodów). W końcu XV w. zaczęli się tu osiedlać krakowscy Żydzi po dekrecie Jana Olbrachta, nakazującym im de facto opuszczenie Krakowa. Wkrótce uformowało się miasto żydowskie, od reszty Kazimierza oddzielone wewnętrznymi murami. Od początku XVII w...

Ulica Grodzka

http://krakow.pl/instcbi/1218,inst,10971,0,instcbi.html

Jest jedną z najstarszych w Krakowie, istniała jeszcze przed lokacją miasta. Była ważnym fragmentem wczesnośredniowiecznego szlaku handlowego, prowadzącego z północy na południe, później stanowiła część tzw. traktu solnego, wiodącego do Wieliczki, aż na Węgry. Początkowo kończyła się na obwarowaniach Okołu – dawnej osady pomiędzy Wawelem a Krakowem, prawdopodobnie w okolicach dzisiejszej Senackiej. Początkowy odcinek Grodzkiej jest wygięty, z powodu lokalizacji kościółka św. Wojciecha. Przebieg i szerokość ulicy nie zmieniły się od średniowiecza. Wyjątkiem jest odcinek od Rynku do p...

Ulica Kanonicza

http://krakow.pl/instcbi/1218,inst,10982,0,instcbi.html

Malownicza Kanonicza jest najlepiej zachowaną zabytkową ulicą starego Krakowa. Każdy z jej domów może poszczycić się bogatą i długą historią, sięgającą XIV wieku. Większość z nich była własnością kanoników – członków kolegium duchownych przy katedrze wawelskiej. Domy te, choć w swych fragmentach średniowieczne, mają fasady z różnych epok. Dom nr 1 to dawny pałac biskupa Samuela Maciejowskiego, wzniesiony w latach 30. XVI wieku, w połowie XIX wieku przejęty przez władze austriackie na sąd i więzienie. Obecnie mieści się tam Instytut Historii Architektury Politechniki Krakowskiej. Pałac bisku...

Ulica Józefińska i ważniejsze instytucje krakowskiego getta

http://krakow.pl/instcbi/35742,inst,11722,0,instcbi.html

Józefińska jest jedną z najstarszych i zarazem głównych ulic w pierwotnym układzie urbanistycznym Podgórza. Najbardziej wartościowa zabudowa skoncentrowana jest w początkowym jej fragmencie, w okolicach ulicy Brodzińskiego. Stoją tu m. in. klasycystyczne domy nr 2 i 4 (Zajazd Pod Lwem) z końca XVIII w. oraz późnoklasycystyczny dom (nr 10-12) z lat 30. XIX w. W secesyjnym budynku nr 18 mieściła się Kasa Oszczędności Miasta Podgórza. W latach 1941-1943 ulica Józefińska znalazła się w obrębie getta. Ulokowano tu wówczas wiele instytucji istotnych dla funkcjonowania żydowskiej dzielnicy...

ulica Józefa

http://krakow.pl/instcbi/209469,inst,34452,0,instcbi.html

Józef II Habsburg – cesarz Austrii, w 1773 r. w czasie podróży po Galicji zatrzymał się w kamienicy Wojewodzińskiej, mieszczącej się przy tej ulicy ...

ulica Sereno Fenn'a

http://krakow.pl/instcbi/209469,inst,34460,0,instcbi.html

Sereno Fenn (1844–1927) – amerykański przemysłowiec, sekretarz generalny amerykańskiej organizacji młodzieżowej YMCA, w 1926 r. ufundował krakowski budynek YMCA [w nazwie ulicy nazwisko zapisane jest nieortograficznie, z apostrofem] ...