Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne dot. projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie trybu wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki i mieszkańców Krakowa do udziału w prowadzonych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK od 29 marca do 19 kwietnia 2024 r. konsultacjach społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie trybu wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa.

Rysunek przedstawiający plik zapisanych kartek papieru na tle sylwetki żarówki i napis: Projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa
Fot. Obywatelski Kraków

Przedmiotem konsultacji jest część projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa dotycząca trybu wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa.

Celem konsultacji jest pozyskanie opinii i uwag mieszkanek i mieszkańców dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie trybu wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa.

Konsultacje obejmują następujące formy:

 1. Spotkania konsultacyjne, które odbędą się:
 • 11 kwietnia 2024 r. w godz. 9.00- 11.00 w budynku Urzędu Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Jana Dekerta 24, sektor B, piętro 3, sala konferencyjna.
 • 16 kwietnia 2024 r. w godz. 15.00- 17.00 w budynku Urzędu Miasta Krakowa, Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych ul. Zabłocie 20.22 sala nr 9.
 1. Formularz konsultacyjny poprzez który można przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 kwietnia 2024 r. w następujący sposób:
 • przesyłanych w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl,
 • przesyłanych przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE SPOŁECZNE projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie w trybu wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa,
 • przesyłanych lub dostarczanych do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK Referat ds. Młodzieży, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków (sekretariat, pokój nr 8, III piętro).
 1. Telefoniczne dyżury eksperta, w trakcie których można zgłaszać wnioski do projektu uchwały, przeprowadzone:
 • 9 kwietnia 2024 r. w godz. 10.00 -12.00 pod numerem telefonu 12 616 60 20
 • 16 kwietnia 2024 r. w godz. 14.00 – 16.00 pod numerem telefonu 12 616 78 19
 1.  Formularz konsultacyjny w wersji on-line (link do formularza).

Pliki do pobrania:


Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2024-03-29
Data aktualizacji: 2024-04-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź