Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne - aktualne


Napis: Konsultacje społeczne Zarządu Dróg Miasta Krakowa
Opracowanie projektu rozbudowy ul. Aleksandra Brücknera
5 - 30 czerwca 2023

Konsultacje społeczne dotyczące zadania "Rozbudowa ul. Brücknera"

2023-06-05

W okresie od 5 do 30 czerwca 2023 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadzi konsultacje społeczne dotyczące zadania "Rozbudowa ul. Brücknera". Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy VIII Dębniki. 

Nieostry rysunek tramwaju wyjeżdżającego z tunelu na podziemny przystanek i napis: Ocena oddziaływania na środowisko budowy pierwszego etapu Premetra w Krakowie - konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące aspektów środowiskowych pierwszego etapu krakowskiego premetra

2023-06-05

Prezydent Jacek Majchrowski zaprasza na trwające od 5 do 30 czerwca 2023 r. konsultacje społeczne dotyczące aspektów środowiskowych pierwszego etapu krakowskiego premetra. Trasa szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego ma połączyć okolice Domu Handlowego Wanda z ulicą Piastowską.

Zdjęcie Łąk nad Rudawą

Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Łąki nad Rudawą"

2023-06-05

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców i wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Łąki nad Rudawą".

Grafika komputerowa przedstawiająca widok z góry na projektowaną pętlę tramwajową z pętlą autobusową i parkingiem wielopoziomowym.

Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw – konsultacje

2023-06-02

Prezydent Miasta Krakowa, zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących I oraz II części opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw”, tj.:

rysunek zarysu postaci rodziców i dwójki dzieci na niebieskim tle i napis:
Konsultacje Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2023–2025

Konsultacje Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2023–2025

2023-05-22

W okresie od 22 maja do 16 czerwca 2023 r. Prezydent Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2023-2025.

Projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa - konsultacje społeczne

Projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa - konsultacje społeczne

2023-05-17

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki i mieszkańców Krakowa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie zmian w Statucie.

Konsultacje społeczne dotyczące formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej

2019-05-28

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej. 27 marca 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr XII/189/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej.

Skateparki w każdej dzielnicy - cykl spotkań konsultacyjnych

2018-10-23

Zarząd Zieleni Miejskiej wraz z Miejskim Centrum Dialogu zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ustanowienia programu „Skateparki w każdej dzielnicy”, czyli programu budowy w latach 2018-2023 kilkunastu nowych skateparków na podstawie uchwały Rady Miasta CVII/2768/18 z dnia 5 lipca 2018 roku.
 

Planowanie przestrzenne Krakowa

2020-07-16

W tym dziale znajdują się informacje na temat aktualnie sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego w granicach Miasta Krakowa. Zamieszczone są tutaj wszystkie niezbędne odnośniki do uchwał, zarządzeń, projektów i załączników graficznych związanych nie tylko z aktualnie sporządzanymi planami, ale też z tymi, które obowiązują już na terenie Miasta.

Znajdź