Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne - aktualne

Konsultacje społeczne projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027

2024-04-15

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027.

Rysunek przedstawiający plik zapisanych kartek papieru na tle sylwetki żarówki i napis: Projekt Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa

Konsultacje społeczne dot. projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie trybu wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa

2024-03-29

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki i mieszkańców Krakowa do udziału w prowadzonych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK od 29 marca do 19 kwietnia 2024 r. konsultacjach społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie trybu wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa.

Widok z lotu ptaka plaży na Zakrzówku wraz z Centrum Sportów Wodnych

Konsultacje społeczne dotyczące proponowanych wydarzeń możliwych do organizacji na terenie Parku Zakrzówek w tym form aktywności realizowanych w zakresie funkcjonowania Centrum Sportów Wodnych

2024-02-27

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców i mieszkanki Krakowa oraz wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w prowadzonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie od 27 lutego do 26 kwietnia 2024 r. konsultacjach społecznych dotyczących zasad wyboru oraz zakresu funkcji społecznych realizowanych przez gospodarza akwenu Zakrzówek w tym Centrum Sportów Wodnych na tym akwenie.

Konsultacje społeczne dotyczące formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej

2019-05-28

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej. 27 marca 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr XII/189/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej.

Skateparki w każdej dzielnicy - cykl spotkań konsultacyjnych

2018-10-23

Zarząd Zieleni Miejskiej wraz z Miejskim Centrum Dialogu zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ustanowienia programu „Skateparki w każdej dzielnicy”, czyli programu budowy w latach 2018-2023 kilkunastu nowych skateparków na podstawie uchwały Rady Miasta CVII/2768/18 z dnia 5 lipca 2018 roku.
 

Planowanie przestrzenne Krakowa

2020-07-16

W tym dziale znajdują się informacje na temat aktualnie sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego w granicach Miasta Krakowa. Zamieszczone są tutaj wszystkie niezbędne odnośniki do uchwał, zarządzeń, projektów i załączników graficznych związanych nie tylko z aktualnie sporządzanymi planami, ale też z tymi, które obowiązują już na terenie Miasta.

Znajdź