Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne - aktualne

Napis na niebieskim tle: Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi

2022-10-03

Prezydent Miasta Krakowa ogłasza konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na ciemnym tle napis: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026

Konsultacje projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026

2022-09-29

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców i mieszkanki Krakowa, instytucje oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne zainteresowane podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.
 

napis na niebieskim tle: Powiatowy Program Działania na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2023 – 2026 - konsultacje społeczne

Konsultacje Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2023 – 2026

2022-09-27

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do udziału w trwających od 26 września do 21 października 2022 r. konsultacjach społecznych Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2023 – 2026.

Wizualizacja skrzyżowanie Wielickiego - Szeligi

Konsultacje dotyczące budowy linii tramwajowej na os. Rżąka

2022-09-23

Prezydent Miasta Krakowa, zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride”.

Przebudowa ul. Chałubińskiego od ul. Niewodniczańskiego do granic miasta - konsultacje społeczne

Koncepcja przebudowy ul. Chałubińskiego - konsultacje społeczne

2022-09-19

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących zadania pn. Przebudowa ul. Chałubińskiego od ul. Niewodniczańskiego do granic miasta.

zdjęcie z lotu ptaka terenu Białych Mórz

Białe Morza – konsultacje społeczne

2022-09-01

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców i mieszkanki Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w sąsiedztwie doliny rzeki Wilgi i w rejonie ulic Podmokłej i Herberta pn. „Białe Morza”.

Konsultacje społeczne dotyczące formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej

2019-05-28

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej. 27 marca 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr XII/189/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej.

Skateparki w każdej dzielnicy - cykl spotkań konsultacyjnych

2018-10-23

Zarząd Zieleni Miejskiej wraz z Miejskim Centrum Dialogu zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ustanowienia programu „Skateparki w każdej dzielnicy”, czyli programu budowy w latach 2018-2023 kilkunastu nowych skateparków na podstawie uchwały Rady Miasta CVII/2768/18 z dnia 5 lipca 2018 roku.
 

Planowanie przestrzenne Krakowa

2020-07-16

W tym dziale znajdują się informacje na temat aktualnie sporządzanych planów zagospodarowania przestrzennego w granicach Miasta Krakowa. Zamieszczone są tutaj wszystkie niezbędne odnośniki do uchwał, zarządzeń, projektów i załączników graficznych związanych nie tylko z aktualnie sporządzanymi planami, ale też z tymi, które obowiązują już na terenie Miasta.

Znajdź