Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw – konsultacje

W okresie od 2 do 30 czerwca 2023 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami konsultacje społeczne dotyczące I oraz II części opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw”, tj.:

Grafika komputerowa przedstawiająca widok z góry na projektowaną pętlę tramwajową z pętlą autobusową i parkingiem wielopoziomowym.
Fot. Obywatelski Kraków

część I. Przedłużenie linii tramwajowej od pętli tramwajowej Mały Płaszów do rejonu węzła drogowego Kraków Przewóz,
część II. Rozbudowa ul. Domagały od skrzyżowania z ul. Nad Drwiną do skrzyżowania z ulicami Śliwiaka i Bartników.
 
Celem konsultacji z mieszkańcami było zaprezentowanie rozwiązań koncepcji budowy linii tramwajowej od istniejącej pętli tramwajowej Mały Płaszów do rejonu węzła drogowego Kraków Przewóz, wybór najkorzystniejszej lokalizacji pętli tramwajowej z terminalem autobusowym, parkingiem P+R w obszarze węzła drogowego Kraków Przewóz oraz zaprezentowanie rozwiązań rozbudowy układu drogowego ul. Domagały polegającej na jej przedłużeniu od skrzyżowania z ul. Nad Drwiną do skrzyżowania ulic Śliwiaka i Bartników. Przedmiotowa inwestycja ma na celu usprawnienie komunikacji zbiorowej oraz ruchu samochodowego w obszarze Rybitw, poprawiając bezpieczeństwo na drodze wszystkich uczestników ruchu tj. pieszych i rowerzystów, osób korzystających z komunikacji zbiorowej, użytkowników samochodów.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną merytorycznie za konsultacje był Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa:
- kontakt telefoniczny: 12 616 88 18,
- kontakt mailowy: gk.umk@um.krakow.pl .

Konsultacje prowadzone były przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z firmą Sweco Polska Sp. z o.o. oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Formy  prowadzenia konsultacji obejmowały:
- Telefoniczne dyżury eksperckie:
- termin I: 12 czerwca 2023r. od 11:00 do 12:00
- termin II: 20 czerwca 2023r. od 16:00 do 17:00
Pod numerami telefonów:
- Sweco Polska Sp. z o.o.: +48 607 962 431,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa: 12 616 89 24.

Spotkanie z mieszkańcami: 23 czerwca 2023 r. godz. 18:00 – 20:00 w Szkole Podstawowej nr 137 przy ul. Feliksa Wrobela 79, 30-798 Kraków (przedstawienie prezentacji wykonanej na podstawie rozwiązań koncepcyjnych przedmiotowej inwestycji, dyskusja, na której zbierano stanowiska osób obecnych na spotkaniu).

Uwagi, opinie oraz propozycje rozwiązań można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Obywatelski Kraków” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 r.

Formularz można było przekazać:

- w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: gk.umk@um.krakow.pl;
- pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków;
- poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje dotyczące budowy linii tramwajowej do Rybitw oraz rozbudowy ul. Domagały”.
Materiały poddane konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne były:
- w serwisie internetowym „Obywatelski Kraków” (www.obywatelski.krakow.pl),
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

Pliki do pobrania:

Uwaga! Z uwagi na wielkość plików zawierających rozwiązania sytuacyjne i wizualizacje zostały one spakowane do archiwum .zip. Aby możliwe było prawidłowe odczytanie wszystkich plików konieczne jest wypakowanie obydwu archiwów.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2023-06-02
Data aktualizacji: 2023-09-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź