Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Park Kulturowy Nowa Huta – konsultacje społeczne

W okresie od 28 sierpnia do 22 września 2023 r. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia prowadził konsultacje społeczne, dotyczące nowelizacji uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Nowa Huta”, podjętej przez Radę Miasta w dniu 20 listopada 2019 roku.

Rysunek przedstawiający kamienice w Nowej Hucie z lat pięćdziesiątych XX wieku
Fot. Obywatelski Kraków

Konsultacje prowadzone były przez na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa nr CXI/2904/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Stosowanie w praktyce przepisów nowohuckiego parku kulturowego, po kilku latach wykazało konieczność doprecyzowania lub zmiany części wprowadzonych na tym obszarze regulacji oraz ich ujednolicenia w stosunku do tzw. „uchwały krajobrazowej” (m.in. w zakresie przyjętych definicji czy lokalizacji słupów plakatowo-reklamowych). Proponowane zmiany w uchwale o Parku Kulturowym Nowa Huta są jednocześnie odpowiedzią na zgłaszane przez nowohuckich przedsiębiorców oraz lokalne instytucje, a także mieszkańców postulaty, dotyczące m.in. zasad sytuowania szyldów, rekonstrukcji historycznych neonów reklamowych oraz stosowania nowych szyldów w postaci neonów, zasad ograniczania transparentności przeszkleń, eksponowania towarów przed lokalami prowadzącymi ich sprzedaż, umieszczania na elewacjach urządzeń nagłaśniających, klimatyzujących oraz anten telewizyjnych, jak również zasad lokalizacji na budynkach paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

W ramach konsultacji społecznych zostały zaplanowane:

  • dyżury konsultacyjne, organizowane w dniach 30 sierpnia oraz 13 września br., w godzinach 16.00-18.00, w Nowohuckim Centrum Kultury (przy al. Jana Pawła II 232), sala 110 B,
  • otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 6 września br., o godz. 17.00, w Nowohuckim Centrum Kultury (przy al. Jana Pawła II 232), sala 203,
  • dyżur telefoniczny w dniu 18 września br., w godz. 8.00-15.00, pod numerem telefonu 12 616 18 13.

Uwagi, opinie oraz propozycje rozwiązań można było także zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronach: www.parkikulturowe.krakow.pl, www.obywatelski.krakow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 września 2023 r. Wypełniony formularz można było złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Krakowa lub przekazać:

  • w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: kd.umk@um.krakow.pl;
  • pocztą tradycyjną na adres: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków;
  • poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje społeczne w sprawie nowelizacji Uchwały RMK w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Nowa Huta”.

Formularze były dostępne (w trakcie trwania konsultacji) także w wersji papierowej:

  • w siedzibie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy ul. św. Krzyża 1
  • w siedzibie Rady Dzielnicy XVIII Nowa Huta, os. Centrum B bl. 6
  • w trakcie spotkania konsultacyjnego oraz dyżurów organizowanych w Nowohuckim Centrum Kultury, w terminach wskazanych powyżej.

Pliki do pobrania:

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2023-08-28
Data aktualizacji: 2023-11-21
Powrót

Zobacz także

Znajdź