Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje połączenia ul. Bolesława Śmiałego z ul. Benedyktyńską i przebudowy ul. Benedyktyńskiej

W okresie od 2 do 23 września 2022 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z firmą Voessing Polska Sp. z o.o. oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami konsultacje społeczne dotyczące opracowania pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna budowy połączenia drogowego klasy L ul. Bolesława Śmiałego z ul. Benedyktyńską oraz przebudowy ul. Benedyktyńskiej”.

Celem konsultacji z mieszkańcami było poznanie oczekiwań mieszkańców dotyczących docelowego kształtu ul. Benedyktyńskiej oraz preferencji w zakresie budowy nowego odcinka ulicy klasy L łączącego ul. Bolesława Śmiałego,  ul. Promową oraz ul. Benedyktyńską.

W zakres koncepcji wchodziły:

 • budowa nowej ulicy łączącej ul. Bolesława Śmiałego z ul. Promową oraz ul. Benedyktyńską
 • budowa parkingu przy ul. Promowej dla autokarów oraz samochodów osobowych
 • przebudowa ul. Benedyktyńskiej w związku z potencjalnym przejęciem ruchu dojazdowego do Opactwa przez nowy odcinek uliczny

Komórką organizacyjną odpowiedzialną merytorycznie za konsultacje był Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa:
- kontakt telefoniczny: 12 616 88 18
- kontakt e-mail: gk.umk@um.krakow.pl

Konsultacje prowadzone były przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z firmą Voessing Polska Sp. z o.o. oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Formy w jakich prowadzono konsultacje:

 1. Telefoniczne dyżury eksperckie:
  - termin I: 6 września 2022 r. od 12:00 do 13:00
  - termin II: 13 września 2022 r. od 15:30 do 17:00
  Pod numerami telefonów:
  - Voessing Polska Sp. z o.o.: +48 728 489 508
  - Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa: 12 616 99 71
   
 2. Spotkanie z mieszkańcami: 8 września 2022 roku godz. 18.00 – Centrum Kultury Podgórza – Klub Tyniec ul. Dziewiarzy 7 w Krakowie (przedstawienie prezentacji wykonanej na podstawie rozwiązań koncepcyjnych zaproponowanych korytarzy drogowych, dyskusja, na której zbierane były stanowiska osób obecnych na spotkaniu).
 3. Formularz konsultacyjny: uwagi, opinie oraz propozycje rozwiązań można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Obywatelski Kraków” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 września 2022 r.
  Formularze można było przekazywać:
  - w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: gk.umk@um.krakow.pl
  - pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków
  - poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje dotyczące ul. Benedyktyńskiej”.

Materiały poddane konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne były:
- w serwisie internetowym „Obywatelski Kraków” (www.obywatelski.krakow.pl),
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl).

Pliki do pobrania:


1.    Formularz konsultacyjny
2.    Prezentacja
3.    Warianty:
- Benedyktyńska wariant 1
- Benedyktyńska wariant 2
- Benedyktyńska wariant 3
4.    Proponowane rozwiązania koncepcyjne:
•    orientacja
•    część rysunkowa
•    ortofotomapa - Benedyktyńska - warianty
•    ortofotomapa - Tyniecka - wariant podstawowy
•    ortofotomapa - Tyniecka - wariant autorski i alternatywny

5. Raport z pierwszych konsultacji społecznych projektu koncepcyjnego pn.: „Budowa połączenia drogowego klasy L ul. Bolesława Śmiałego z ul. Benedyktyńską oraz przebudowy ul. Benedyktyńskiej”

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-09-02
Data aktualizacji: 2022-11-17
Powrót

Zobacz także

Znajdź