Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje dotyczące budowy linii tramwajowej na os. Rżąka

W okresie od 23 września do 28 października 2022 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami konsultacje społeczne dotyczące opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride”.

Celem konsultacji był wybór najkorzystniejszego dla mieszkańców przebiegu linii tramwajowej do osiedla Rżąka, a także umożliwienie im zgłoszenia uwag do przedstawianych rozwiązań koncepcyjnych.
Budowa linii tramwajowej do osiedla Rżąka ma umożliwić:

  • lepsze skomunikowanie południowych osiedli Krakowa: os. Rżąka, południowej części os. Nowy Bieżanów – zapewnienie mieszkańcom niezawodnego i szybkiego środka transportu
  • poprawę obsługi Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego oraz Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
  • zatrzymanie części ruchu wjazdowego do Krakowa od strony Wieliczki i autostrady A4 dzięki budowie parkingu P+R i umożliwieniu przesiadki na linie tramwajowe i autobusowe.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną merytorycznie za konsultacje był Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa:
- kontakt telefoniczny: 12 616 88 18,
- kontakt e-mail: gk.umk@um.krakow.pl .

Konsultacje prowadzone były przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z firmą Sweco Polska Sp. z o.o. oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Formy prowadzenia konsultacji:

- Telefoniczne dyżury eksperckie:

  • termin I: 27 września 2022 r. od 10:00 do 11:00
  • termin II: 11 października 2022 r. od 15:30 do 17:00.

Pod numerami telefonów:

  • Sweco Polska Sp. z o.o.: +48 607 962 010
  • Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa: 12 616 99 71.

- Spotkanie z mieszkańcami: 6 października 2022 roku godz. 18.00 – Szkoła Podstawowa nr 157, ul. Rydygiera 20 (przedstawienie prezentacji wykonanej na podstawie rozwiązań koncepcyjnych zaproponowanych korytarzy drogowo-tramwajowych do osiedla Rżąka, dyskusja, na której zbierano stanowiska osób obecnych na spotkaniu).

- Formularz konsultacyjny: Uwagi, opinie oraz propozycje rozwiązań można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Obywatelski Kraków” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w nieprzekraczalnym terminie do 28 października 2022 r., przekazując go:
- w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: gk.umk@um.krakow.pl;
- pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków;
- poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje dotyczące budowy linii tramwajowej do osiedla Rżąka”.

Materiały poddane konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne były:
- w serwisie internetowym Obywatelski Kraków,
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Pliki do pobrania:

  1. Formularz konsultacyjny
  2. Warianty - orientacja
  3. Warianty - plany sytuacyjne i wizualizacje:

4. Raport z konsultacji społecznych

Uwaga! Z uwagi na wielkość plików zawierających rozwiązania sytuacyjne i wizualizacje zostały one spakowane do archiwum .zip. Aby możliwe było prawidłowe odczytanie wszystkich plików konieczne jest wypakowanie obydwu archiwów.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-09-23
Data aktualizacji: 2023-01-04
Powrót

Zobacz także

Znajdź