górne tło

Lista wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej – 2020

W 2020 r. w ramach Inicjatywy lokalnej miasta Krakowa zostało zgłoszonych 24 formalne wnioski do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia z których:

- 10 zostało skierowanych do realizacji,

- 5 pozostały bez realizacji z uwagi na rezygnację Wnioskodawców, 

- 8 odrzucono z przyczyn formalnych bądź z uwagi na niewystarczającą liczbę punktów,

- 1 wniosek nie został zrealizowany z uwagi na brak dostępnych środków na planie finansowym Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Wykaz wniosków złożonych w ramach inicjatywy lokalnej w 2020 r.

Lp.

Tytuł projektu

Stan realizacji

Realizator

Koszt po stronie Wnioskodawców w zł.

Koszt po stronie Gminy w zł.

Dzielnica

Wniosek

 w pdf.

 Sprawozdanie

1.

Ogród Społeczny Salwator

Zrealizowany

Zarząd Zieleni Miejskiej

19330

19160

VII Zwierzyniec

wniosek

sprawozdanie

2.

Samopomoc Liderska

Brak realizacji

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

1072

787,20

I Stare Miasto

wniosek

-

3.

Nowa Huta Pod Gwiazdami

Brak realizacji (wniosek odrzucony z przyczyn formalnych)

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

20964

60100

XVIII Nowa Huta

wniosek

-

4.

Najlepszy projekt na świecie

Brak realizacji (wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych)

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

22092

45100

XVI Bieńczyce

wniosek

-

5.

Projekt i wykonanie bioróżnorodnych rabat kwietnych przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 106 w Krakowie

Zrealizowany

Zarząd Zieleni Miejskiej

8650

14636

V Krowodrza

wniosek

sprawozdanie

6.

Ogród Różany rozproszony cz. II

Zrealizowany

Zarząd Zieleni Miejskiej

4657,80

16580,20

XVIII Nowa Huta

wniosek

sprawozdanie

7.

Przystanek Senior

Brak realizacji (rezygnacja wnioskodawcy)

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

22940

41900

IV Prądnik Biały

wniosek

-

8.

Wiosenno-jesienny Ogród na szkolnym 12

Brak realizacji (wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych)

Zarząd Zieleni Miejskiej

2000

14600

XVIII Nowa Huta

wniosek

-

9.

Budujemy ogród deszczowy na ROD Wisła

Zrealizowany

Zarząd Zieleni Miejskiej

1360 11 685.00

XVIII Nowa Huta

wniosek

sprawozdanie

10.

Dziecięce Wioski Świata

Brak realizacji (rezygnacja wnioskodawcy)

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

7400

8000

XVIII Nowa Huta

wniosek

-

11.

Społeczne wydawnictwo lokalne - Gazetka

Zrealizowany

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

5120

3892

XVII Wzgórza Krzesławickie

wniosek

sprawozdanie

12.

Oród deszczowy Mistrzejowice

Brak realizacji  (wniosek odrzucony z przyczyn formalnych)

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

6000

7500

XV Mistrzejowice

wniosek

-

13.

Ratowanie ogrodu na salwatorze przed suszą

Brak realizacji (wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych)

Klimat Energia Gospodarka Wodna

16500

13500

VII Zwierzyniec

wniosek

-

14.

Ogrody Deszczowe w Mistrzejowicach "Rada Dzielnicy XV"

Zrealizowany

Klimat Energia Gospodarka Wodna

6000

7500

XV Mistrzejowice

wniosek

sprawozdanie

15.

Piknik u Fiedlera

Zrealizowany

Zarząd Zieleni Miejskiej

12374,05

4692,96

III Prądnik Czerwony

wniosek

sprawozdanie

16.

Sekcja Sportowo-Rekreacyjna Seniorów

Zrealizowany

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

2262

2265

VIII Dębniki

wniosek

sprawozdanie

17.

Mieszkańcy na Bieżanowiankę

Brak realizacji (wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych)

Wydział Sportu

25700

15450

XII Bieżanów-Prokocim

wniosek

-

18.

Donice pełne kwiatów na os. Szkolnym 35

Zrealizowany

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

1554

505,60

XVIII Nowa Huta

wniosek

sprawozdanie

19.

Profilaktyka w zakresie ochrony przed COVID-19

Zrealizowany

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

5250

1845

X Swoszowice

wniosek

sprawozdanie

20.

Integracyjny dzień sportu

Brak realizacji (brak środków na planie Wydziału)

Wydział Sportu

40700

48000

V Krowodrza

wniosek

-

21.

Organizacja obchodów Dnia Niepodległości w dniu 14.11

Brak realizacji (wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych)

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

23460

23460

VIII Dębniki

wniosek

-

22.

Cykl turniejów Piłki Nożnej "Euro CUP Howa Huta 2020"

Brak realizacji (rezygnacja wnioskodawcy)

Wydział Sportu

14240

13560

XVIII Nowa Huta

wniosek

-

23.

Świętujemy Razem

Brak realizacji (rezygnacja wnioskodawcy)

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

 6560  3570

I Stare Miasto

wniosek

-

24. Z Kulturą na TY- od malucha do seniora Brak realizacji  (wniosek odrzucony z przyczyn formalnych) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia 19980 13676 Dzielnica XII Bieżanów-Prokocim  wniosek -