Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2021-2027 - konsultacje trwają do 16 kwietnia br.

 

Do 16 kwietnia 2021 roku wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą wziąć udział w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2021-2027.

Celem konsultacji jest uzyskanie uwag, wniosków i propozycji od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), będących materiałem pomocniczym w tworzeniu ww. projektu. Uwagi mogą zgłaszać organizacje, które w swojej działalności statutowej zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

W ramach konsultacji można:

Wypełniony formularz konsultacyjny dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r. na:

  • adres poczty elektronicznej: dm@mops.krakow.pl
  • numer faksu: 12 616 54 28
  • wysłać pocztą tradycyjną adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków,  tel. 12 616 53 32
  • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE”.

Więcej szczegółów na temat niniejszych konsultacji znajduję się TUTAJ.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-04-14
Data aktualizacji: 2021-04-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat