Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Projekt Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2021-2027 - konsultacje społeczne

W okresie od 26 marca do 16 kwietnia 2021 roku Prezydent Miasta Krakowa zapraszał wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2021-2027.

Celem konsultacji było uzyskanie uwag, wniosków i propozycji od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), będących materiałem pomocniczym w tworzeniu ww. projektu. Uwagi mogły zgłaszać organizacje, które w swojej działalności statutowej zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

W ramach konsultacji można było:

1. Wypełniony formularz konsultacyjny  dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2021 r. na:

 • adres poczty elektronicznej: dm@mops.krakow.pl
 • numer faksu: 12 616 54 28
 • wysłać pocztą tradycyjną adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków,  tel. 12 616 53 32
 • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE”.

2. W ramach konsultacji odbyły się również trzy dyżury ekspertów pod numerem telefonu: 660 637 833. które zostały przeprowadzone w dniach:

 • we wtorek 30 marca 2021 r. w godzinach 8:00-11:00
 • w środę 7 kwietnia 2021 r. w godzinach 12:00-15:00
 • w środę 14 kwietnia 2021 r. w godzinach 16:00-18:00

3. W dniu 13 kwietnia 2021 r. w godzinach 16:00-18:00 odbyło się spotkanie w formie online, uczestnictwo w spotkaniu można było zgłosić za pomocą wiadomości wysłanej na adres dm@mops.krakow.pl, w informacji zwrotnej został przesłany link do spotkania. Termin przesyłania zgłoszeń do 8 kwietnia 2021 r.

4. W okresie od 26 marca do 13 kwietnia 2021 r. można było kierować pisemne zapytania odnośnie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2021-2027 na adres dm@mops.krakow.pl

Dokumenty do pobrania:

 • Projekt uchwały w spawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2021-2027 w pliku DOC lub PDF
 • Uzasadnienie dot. uchwały
 • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2021-2027 w pliku DOC lub PDF
 • Formularz konsultacyjny w pliku DOC lub PDF
 • Raport z konsultacji  PDF
pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-03-26
Data aktualizacji: 2021-06-08
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat