Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2024-2030”

W okresie od 3 do 24 listopada 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2024-2030".

Rysunek pięciu niebieskich ludzików i napis Konsultacje „Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2024-2030
Fot. Obywatelski Kraków

Celem konsultacji było uzyskanie uwag, wniosków i propozycji od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023. poz. 571), będących materiałem pomocniczym w tworzeniu ww. projektu. Uwagi mogły zgłaszać organizacje, które w swojej działalności statutowej zajmują się przeciwdziałaniem przemocy domowej na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach miały możliwość:

  1. Skorzystać z dyżurów konsultacyjnych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, które odbyły się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14, pok. 210 (tel. 12 616 53 21), w następujących terminach:
  • we wtorek 7 listopada 2023 r. w godzinach 8:00-11:00
  • we wtorek 14 listopada 2023 r. w godzinach 12:00-15:00
  • we wtorek 21 listopada 2023 r. w godzinach 16:00-18:00

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Józefińskiej jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz osób ze szczególnymi potrzebami.

2. Przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 24 listopada 2023 r. w następujący sposób:

  • przesyłając wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e- mail dm@mops.krakow.pl
  • przesyłając wypełniony formularz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE GPPPD 2024-2030"
  • dostarczając wypełniony formularz do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 (parter, dziennik podawczy).

3. Wziąć udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, przeprowadzonym 15 listopada 2023 r. w godz. 16:00-18:00, przy ul. Józefińskiej 14, pok. 210.

Pliki do pobrania:

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2023-11-03
Data aktualizacji: 2023-12-15
Powrót

Zobacz także

Znajdź