Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 513 pasujących obiektów:

Pomoc dla uwikłanych w przemoc

https://krakow.pl/krakow_100_lat_temu/2168,27,komunikat,pomoc_dla_uwiklanych_w_przemoc.html

9 września odbędzie się pierwsze spotkanie grupy wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową, w ramach prowadzonego przez Filię nr 8 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie projektu pt. „Uwikłana w przemoc… poczuj własną siłę i możliwości”.

NIE dla przemocy w rodzinie

https://krakow.pl/aktualnosci/2256,29,komunikat,_nie_dla_przemocy_w_rodzinie.html

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację nowego Programu Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Adresatami programu są zarówno osoby dotknięte przemocą jak i osoby stosujące przemoc oraz osoby i instytucje udzielające wsparcia rodzinie.

Sprawcom przemocy będzie pomagał psycholog

https://krakow.pl/media_o_krakowie/3197,42,komunikat,sprawcom_przemocy_bedzie_pomagal_psycholog_.html

Ofiary przemocy domowej dostają pomoc. A jej sprawcy? W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej powstała grupa wsparcia właśnie dla nich.

Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

https://krakow.pl/krakow_100_lat_temu/3353,27,komunikat,program_ochrony_ofiar_przemocy_w_rodzinie.html

Od kwietnia w Krakowie realizowany jest Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach którego osoby doświadczające przemocy mają możliwość uzyskania szybkiej i wszechstronnej pomocy. Od kwietnia, w którym Program zaczął funkcjonować, 340 rodzin zostało objętych Programem. Liczba osób w tych rodzinach wynosi 1043.

Pomoc rodzinom dotkniętym przemocą

https://krakow.pl/aktualnosci/5168,29,komunikat,pomoc_rodzinom_dotknietym_przemoca.html

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa (16 lutego) radni zapoznają się z projektem uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Pomoc dla ofiar przemocy

https://krakow.pl/krakow_100_lat_temu/7402,27,komunikat,pomoc_dla_ofiar_przemocy.html

Jesteś świadkiem przemocy? Jesteś ofiarą przemocy? Przyjdź do specjalisty! Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o zmienionych godzinach funkcjonowania Punktów Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.

O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

https://krakow.pl/krakow_100_lat_temu/7480,27,komunikat,o_przeciwdzialaniu_przemocy_w_rodzinie.html

Koordynacja działań Policji, Straży Miejskiej, Sądu Okręgowego, Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą, MOPS, opracowanie metod i form pomocy, inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy – to główne zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, który spotkał się po raz pierwszy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

MOPS laureatem Małopolskiego konkursu „Przeciw przemocy”

https://krakow.pl/krakow_100_lat_temu/16058,27,komunikat,mops_laureatem_malopolskiego_konkursu__przeciw_przemocy_.html

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie został laureatem Małopolskiego Konkursu „Przeciw przemocy" na najlepsze działania interdyscyplinarne prowadzone na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przemoc i becikowe

https://krakow.pl/aktualnosci/26663,30,komunikat,przemoc_i_becikowe.html

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej poświęcone było informacji o wdrażaniu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy oraz zaopiniowaniu projektu w sprawie zmiany uchwały z 21 marca 2012 r. - ustanowieniu jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka.

Lekarzu, reaguj na przemoc!

https://krakow.pl/aktualnosci/106721,34,komunikat,lekarzu__reaguj_na_przemoc__.html

Gmina Miejska Kraków włączyła się do udziału w projekcie informacyjno - edukacyjnym pod hasłem „Lekarzu reaguj na przemoc", który powstał z inicjatywy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia.