Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków - Sidzina

W okresie od 20 października do 10 listopada 2023 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa oraz zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVIII/1317/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków - Sidzina.

Rysunek kropli wody na niebieskim tle i napis: Konsultacje dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków-Sidzina
Fot. Obywatelski Kraków

W ramach konsultacji zorganizowano otwarte spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa, przeprowadzone 24 października 2023 r. w godz. od 16:00 do 17:00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu przy ul. Wielopole 17a w Krakowie, sala nr 4.

Dodatkowo odbyły się dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu 12 616 56 34 w dniach:

  • 2 listopada 2023 r. w godzinach 10:00-12:00
  • 7 listopada 2023 r. w godzinach 15:30-16:30

Konsultowany projekt uchwały z załącznikami wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji dostępny był:

  • na stronie internetowej www.obywatelski.krakow.pl
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl
  • na stronie internetowej: www.ngo.krakow.pl
  • w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a,  Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu (3 piętro, pok. 316).

Uwagi, wnioski i propozycje można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2023 r. w następujący sposób:

  • przesyłając w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: gk.umk@um.krakow.pl
  • wysyłając pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków
  • przesyłając przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „zmiana uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kraków-Sidzina”.

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Pliki do pobrania:

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2023-10-20
Data aktualizacji: 2023-11-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź