Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 290 pasujących obiektów:

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji

https://krakow.pl/aktualnosci/243380,26,komunikat,konsultacje_spoleczne_w_sprawie_wyznaczenia_granic_aglomeracji.html

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków oraz Kraków-Sidzina. Konsultacje potrwają do 30 października.

Ocena oferty biletowej w aglomeracji krakowskiej – wypełnij ankietę online

https://krakow.pl/aktualnosci/283258,1912,komunikat,ocena_oferty_biletowej_w_aglomeracji_krakowskiej___wypelnij_ankiete_online.html

Studenci Politechniki Krakowskiej prowadzą badania ankietowe na temat oferty biletowej w aglomeracji krakowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Biletu Metropolitalnego. W ubiegłym tygodniu badania były prowadzone w autobusach, tramwajach i pociągach. Cały czas ankietę można wypełnić online.

Biletem kolejowym po aglomeracji krakowskiej

https://krakow.pl/aktualnosci/271816,26,komunikat,biletem_kolejowym_po_aglomeracji_krakowskiej.html

Rada miasta przyjęła uchwałę dotyczącą rozszerzenia oferty honorowania biletów kolejowych obowiązujących na terenie aglomeracji krakowskiej. Pozwoli to wyeliminować konieczność posiadania oddzielnych biletów dla różnych środków transportu publicznego, tzw. biletów krótkookresowych.

Nowoczesne automaty biletowe dla mieszkańców aglomeracji krakowskiej

https://krakow.pl/aktualnosci/217059,1912,komunikat,nowoczesne_automaty_biletowe_dla_mieszkancow_aglomeracji_krakowskiej.html

Mieszkańcy Krakowa i siedmiu okolicznych gmin wkrótce będą mogli korzystać z 12 nowoczesnych automatów biletowych, które w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zakupiło Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne SA. Pierwszy z tych automatów jest już dostępny dla pasażerów na terenie pętli tramwajowo-autobusowej Mały Płaszów.

Remonty na drogach aglomeracji, zmiany tras linii nr 207 i 229

https://krakow.pl/aktualnosci/276269,1912,komunikat,remonty_na_drogach_aglomeracji__zmiany_tras_linii_nr_207_i_229.html

Od 18 października swoje trasy zmieniły linie aglomeracyjne nr 207 i 229. Ma to związek z remontami dróg w Zielonkach, Trojanowicach i Rusocicach.

Fundusze unijne wsparły Szybki Tramwaj

http://krakow.pl/polecamy/1038,artykul,fundusze_unijne_wsparly_szybki_tramwaj.html

Choć pieniądze na budowę i modernizację infrastruktury związanej z pierwszą linią Krakowskim Szybkim Tramwajem pochodziły z kredytu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego, jego realizacje wsparła także Unia Europejska przyznając dofinansowanie na wart 270 mln zł, pierwszy etap przedsięwzięcia "Zintegrowany Transport Publiczny w Aglomeracji Krakowskiej" - największy w Polsce unijny projekt związany z transportem miejskim.

Projektowanie zieleni

http://krakow.pl/encyklopedia_krakowa/1374,artykul,o_projektowaniu_zieleni.html

Strona ta skierowana jest do osób zajmujących się projektowaniem zieleni (przepisy nie przewidują uprawnień do wykonywania tego zawodu - za wyjątkiem terenów zabytkowych), a także do jednostek organizacyjnych i osób fizycznych zajmujących się jej bieżącą pielęgnacją. Wiadomości w niej zawarte nie dotyczą ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych; zwracają uwagę przede wszystkim na najważniejsze zagadnienia z zakresu projektowania terenów zieleni w aglomeracjach miejskich.

Zieleń towarzysząca trasom komunikacji miejskiej

http://krakow.pl/encyklopedia_krakowa/1387,artykul,zielen_towarzyszaca_trasom_komunikacji_miejskiej_.html

Tereny zieleni towarzyszące ciągom komunikacyjnym są podporządkowane funkcji obiektów ,którym towarzyszą, a więc trasom komunikacji pieszej, samochodowej i tramwajowej. Znaczenie ich jest mało doceniane , a realizacja kończy się często na wykonaniu trawników. Na ogół są one najbardziej zaniedbanymi terenami w miastach, choć funkcjonująca tu zieleń rośnie w bardzo trudnych warunkach środowiska miejskiego. Dopiero krótki odpoczynek na ławce w sąsiedztwie drzew, podróżowanie w ich cieniu w upalny, słoneczny dzień lub zamieszkanie w pobliżu arterii komunikacyjnych "wyciszonych" zielenią izolacyjną pozwoli uświadomić nam, jak ważne jest prawidłowe zaprojektowanie zieleni w pasach drogowych i jak mało doceniamy znaczenie zieleni przyulicznej dla prawidłowego funkcjonowania aglomeracji miejskiej.

MPK pożycza z EBI 150 mln zł

https://krakow.pl/krakow_100_lat_temu/2325,27,komunikat,mpk_pozycza_z_ebi_150_mln_zl.html

W piątek, 17 września Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie podpisało umowę kredytową z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Dzięki niej krakowski przewoźnik na bardzo korzystnych warunkach otrzyma 150 mln zł kredytu. Pieniądze w całości zostaną przeznaczone na finansowanie projektu unijnego „Zintegrowany transportu publiczny w aglomeracji krakowskiej – etap II”.