Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy chodników przy ul. Na Zielonki

W okresie od 14 września do 6 października 2023 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy chodników na ul. Na Zielonki od skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka do przystanków autobusowych Tonie Kąty. 

Napis na żółtym tle: Koncepcja budowy chodników na ul. Na Zielonki od skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka do przystanków autobusowych Tonie Kąty - konsultacje społeczne Zarządu Dróg Miasta Krakowa
Fot. Obywatelski Kraków

Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy IV Prądnik Biały. 

Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców, przede wszystkim rejonu ul. Na Zielonki, oraz innych interesariuszy w zakresie dwóch zaproponowanych wariantów realizacji inwestycji.

W ramach zadania opracowywana jest koncepcja budowy chodników na ul. Na Zielonki wraz z rozbudową ulicy, wynikającą z konieczności dostosowania parametrów drogi do obowiązujących przepisów i standardów.

Wariant 1 zakłada rozbudowę jezdni o szerokości 6 m wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 2,3 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka do projektowanego odrębnie ronda na skrzyżowaniu z ul. Jurajską.

Wariant 2 uwzględnia lokalne zawężenia chodnika do szerokości 1,8 m ograniczające miejscowo konieczność przebudowy ogrodzeń wraz z lokalnym ograniczeniem ingerencji w działki prywatne.

Formy konsultacji obejmowały:

Formularz konsultacyjny, który do dnia zakończenia konsultacji można było przesyłać:

  • na adres poczty elektronicznej konsultacje@um.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia)
  •  na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
  •  przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – ul. Na Zielonki - koncepcja”.

Spotkanie dla mieszkańców w formule online w dniu 20 września 2023 r. (środa) w godz. 17:00-19:00. Spotkanie na platformie Zoom transmitowane na profilu Facebook ZDMK.

Link do spotkania: bit.ly/chodnik_NaZielonki

Dwa telefoniczne dyżury eksperckie pod numerem: 12 616 72 55, podczas których można było uzyskać szczegółowe informacje w zakresie planowanych rozwiązań projektowych w dniach: 22 września (piątek) w godz. 10:00-12:00 oraz 25 września (poniedziałek) w godz. 13:00-15:00.

Załączniki z opisem technicznym przygotowanym przez biuro projektowe, plany sytuacyjne oraz schemat zajętości terenu zamieszczone zostały w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie: https://inwestycje.krakow.pl/investment/1704 . Zachęcamy do zapoznania się z nimi. 

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie https://inwestycje.krakow.pl/investment/1704 oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl .

Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

Pliki do pobrania:

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2023-09-14
Data aktualizacji: 2024-01-16
Powrót

Zobacz także

Znajdź