Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Białe Morza – konsultacje społeczne

W okresie od 1 września do 25 listopada 2022 r. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK prowadziły z mieszkańcami i mieszkankami Krakowa konsultacje społeczne dotyczące sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w sąsiedztwie doliny rzeki Wilgi i w rejonie ulic Podmokłej i Herberta pn. „Białe Morza”.

zdjęcie z lotu ptaka terenu Białych Mórz
Fot. Jan Graczyński

Przedmiot konsultacji: teren znajdujący się w sąsiedztwie doliny rzeki Wilgi i w rejonie ulic Podmokłej i Herberta pn. „Białe Morza” o powierzchni ok. 34 hektarów.

Cel konsultacji: uzyskanie opinii mieszkańców i rekomendacji w zakresie preferowanego sposobu zagospodarowania terenu pn. „Białe Morza” z uwzględnieniem funkcji parkowych i sportowo-rekreacyjnych w kontekście zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Ogólne informacje o terenie:

„Białe Morza” to obszar o powierzchni ok. 80 hektarów poprzemysłowego terenu dawnych Krakowskich Zakładów Sodowych w Łagiewnikach, zlokalizowany pomiędzy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia (od strony północnej) a ul Podmokłą (od strony południowej), ul. Józefa Marcika i linią kolejową relacji Kraków-Zakopane (od strony zachodniej) i ul. Herberta (od strony wschodniej). 
Nazwa „Białe Morza” pochodzi od zbiorników osadowych, które powstawały w czasie funkcjonowania zakładu. Na terenie tym zostały wydzielone trzy kompleksy osadników, z których obecnie część została już zagospodarowana po uprzedniej rekultywacji terenu. Dotyczy to szczególnie części północnej, na której powstało Sanktuarium św. Jana Pawła II (kompleks I) oraz kompleksu nr III (link do mapki), natomiast w południowej części wybudowany został m.in. psi wybieg.

W najmniejszym stopniu zagospodarowana została część kompleksu osadników o powierzchni terenu ok. 34 ha, którego granice wyznaczają od północy Sanktuarium św. Jana Pawła II, od południa ul. Podmokła, od zachodu rzeka Wilga, od wschodu ul. Herberta. Był to teren poddany przedmiotowym konsultacjom społecznym.

Białe Morza to wypiętrzone na wysokość blisko 30 m ogromne powierzchnie zrekultywowanego i niezagospodarowanego terenu poprzemysłowego. W 2015 r. Zarząd Infrastruktury Sportowej podpisał umowę dzierżawy ze spółką Golf&Spa Resort, która w tym miejscu miała stworzyć pole golfowe wraz z zapleczem klubowym i infrastrukturą. Do ukończenia powyższego zadania nie doszło, a umowa dzierżawy została rozwiązana w 2020 r. W grudniu 2021 r. teren został przejęty od byłego dzierżawcy. W chwili prowadzenia konsultacji na tym terenie nie były wykonywane żadne prace związane z zagospodarowaniem, a śladem po wcześniej niedokończonej inwestycji były widoczne niecki przygotowane pod zbiorniki wodne i miejsce pod obiekty klubowe. Teren jest ogólnodostępny, a poruszać się po nim można po naturalnych ścieżkach i przedeptach.

 

Formy prowadzonych konsultacji obejmowały:

 1. Spotkanie informacyjne dla mieszkańców z udziałem ekspertów z zakresu geologii, przyrody, architektury krajobrazu – 5 września 2022 r. (poniedziałek) od godz. 17.00 do 19.00 w sali widowiskowej Centrum Sztuki Współczesnej Solvay przy ul. Zakopiańskiej 62 
  W spotkaniu można było wziąć udział również w formie on-line. Link do spotkania dostępny jest w wydarzeniu na Facebooku.
 2. Spacery badawcze po terenie „Białych Mórz”. Miejsce zbiórki: pod wieżą Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, przy ul. Totus Tuus 34:
  •    14 września 2022 r. (środa) od godz. 17.00 do 18.00
  •    28 września 2022 r. (środa) od godz. 10.00 do 11.00
  •    12 października 2022 r. (środa) początek od godz. 16.00 do 17.00
  Na spacery terenowe zalecane było wygodne, pełne obuwie ze względu na charakter i ukształtowanie terenu. Zalecane było  także zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w spacerach badawczych po terenie tzw. "Białych Mórz".
 3. Warsztaty partycypacyjne z ekspertami:
  •    15 września 2022 r. (czwartek) od godz. 17.00 do 19.00 w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay przy ul. Zakopiańskiej 62
  •    30 września 2022 r. (piątek) od godz. 10.00 do 12.00 – warsztat dedykowany seniorom w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, przy ul. Zakopiańskiej 62
  •    14 października 2022 r. (piątek) od godz. 17.00 do 19.00 – warsztat dedykowany młodzieży w MDK im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Beskidzkiej 30 
  •    15 października 2022 r. (sobota) od godz. 10.00 do 11.30 – warsztat dedykowany dzieciom w wieku od 6 do 13 lat w MDK im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Beskidzkiej 30
  Organizator nie zapewniał opieki nad dziećmi, w związku z czym rodzice powinni byli być obecni w trakcie warsztatów z dziećmi na sali.
   
 4. Spotkanie podsumowujące zorganizowane 16 listopada 2022 r. (środa) od godz. 17.00 do 19.00 w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay przy ul. Zakopiańskiej 62.
   
 5. Od 15 września do 4 listopada 2022 r. można było wypełnić anonimową ankietę online.
 6. Ankieta w wersji papierowej dostępna była również podczas spacerów badawczych i warsztatów z mieszkańcami. Wypełnić ją było można również w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. J. Dekerta 24, parter, sektor B, pokój nr 8 od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt) w godz. od 8.00 do 15.00.
   
 7. Telefoniczne dyżury eksperta pod nr tel.: 887-881-527:
  •    21 września 2022 r. w godz. 10.00 – 12.00 
  •    26 października 2022 r. w godz. 14.00 – 16.00
  •    9  listopada 2022 r. w godz. 15.00 - 17.00
  •    16 listopada 2022 r. w godz. 10.00 – 12.00
 8. Dodatkowy telefoniczny dyżur eksperta pod nr tel.: 12 616 60 20 w dn. 24 listopada 2022 r. w godz. 15.00 do 17.00.

Materiały poddane konsultacjom wraz z linkiem do ankiety dostępne były:

Pliki do pobrania:

 


Konsultacje prowadzone były przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie i Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz Zarządzenia Nr 2113/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie uruchomienia konsultacji społecznych z mieszkańcami z inicjatywy Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących określenia sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w sąsiedztwie doliny rzeki Wilgi i w rejonie ulic Podmokłej i Herberta pn. „Białe Morza” – I etap.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-09-01
Data aktualizacji: 2023-01-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź