Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje dotyczące budowy połączenia ul. Przykopy z ul. Beskidzką

W okresie od 29 marca do 29 kwietnia 2022 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami konsultacje społeczne dotyczące opracowania wielowariantowej koncepcji dla budowy połączenia ul. Przykopy z ul. Beskidzką.

jeden z trzech wariantów budowy drogi na żółtym tle z tekstem: Budowa połączenia ul. Przykopy z ul. Beskidzką - Konsultacje społeczne
Fot. Obywatelski Kraków

Przedmiot konsultacji stanowiło opracowanie wielowariantowej koncepcji dla budowy połączenia ul. Przykopy z ul. Beskidzką z zapewnieniem prawidłowych warunków, odwodnienia, oświetlenia oraz przekładkami kolidującego uzbrojenia, przedstawiającej analizę porównawczą wariantów wraz z propozycją optymalnego wariantu z punktu widzenia istniejących uwarunkowań.
Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań.

Formy konsultacji

 • Moderowane spotkanie on-line dla mieszkańców z udziałem ekspertów, przeprowadzone we wtorek, 5 kwietnia w godz.: 17:30 – 19:00 na platformie elektronicznej. Uwaga! W celu wzięcia udziału w spotkaniu konieczne było przesłanie zgłoszenia na adres mailowy konsultacje@zdmk.krakow.pl w terminie do 5 kwietnia 2022, do godz. 12:00 - w tytule należało wpisać: Przykopy – spotkanie. Decydowała kolejność zgłoszeń. Link do spotkania został przesłany zainteresowanym osobom najpóźniej w dniu 5 kwietnia 2022.
 • Telefoniczne dyżury eksperckie prowadzone pod nr tel.: 12 616 72 55 we wtorek 12 kwietnia w godz.: 10:00 – 12:00 i we wtorek 19 kwietnia w godz.: 16:00 – 18:00.
 • Zbieranie uwag i wniosków za pośrednictwem formularza konsultacyjnego dostępnego od 29 marca do 29 kwietnia 2022 r. 

  Wypełniony i podpisany osobiście formularz można było dostarczyć:
  - na adres poczty elektronicznej konsultacje@um.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia) lub
  - na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków lub
  - przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – ul. Przykopy”. 

Pliki do pobrania

Dalsze prace związane z realizacją zadania można śledzić na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl oraz w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie pod linkiem: https://inwestycje.krakow.pl/investment/1205


Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).


 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-03-29
Data aktualizacji: 2022-07-26
Powrót

Zobacz także

Znajdź