Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Miejsce Aktywności Mieszkańców przy ul. Wielickiej – konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki i mieszkańców Krakowa do udziału w trwających od 1 maja do 28 czerwca 2024 r. konsultacjach społecznych dotyczących utworzenia Miejsca Aktywności Mieszkańców w obszarze przy ul. Wielickiej.

Rysunek przedstawiający kilkoro ludzi i psa na tle drzewka, karuzeli, kijków do nodric walkingu, budki dla ptaków i gitary.
Fot. Obywatelski Kraków

Celem konsultacji jest rozpoznanie oczekiwań mieszkańców odnośne funkcji i zadań realizowanych w Miejscu Aktywności Mieszkańców po jego utworzeniu w budynku będącym we władaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” przy ul. Wielickiej 79.

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia wraz z Biurem Inicjatyw Społecznych oraz Biurem Edukacji i Finansów Sp. z o.o. na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa CXI/2904/18 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W ramach procesu konsultacji zaplanowano:

 1. Możliwość wypełnienia ankiety w formie papierowej lub elektronicznej w okresie od 10 maja do 30 maja 2024 r. (link do ankiety elektronicznej).
  Ankieta w tym okresie będzie dostarczana także do skrzynek pocztowych w obszarze objętym przedmiotowymi konsultacjami.
  Ankieta będzie także dostępna w formie papierowej w okresie jej zbierania:
  - w siedzibie Rady Dzielnicy XIII Podgórze, ul. Rynek Podgórski 1
  - w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”, ul. Wielicka 76
 1. Spotkania w formule warsztatów w dniach:
 • 6 czerwca 2024 r. (czwartek)
 • 12 czerwca 2024 r. (środa)
 • 18 czerwca 2024 r. (wtorek)
  Wszystkie spotkania warsztatowe odbędą się w godzinach 18:00-20:00 przy ul. Wielickiej 76 w sali spotkań w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel”.
  Dodatkowo uruchomione zostanie stanowisko warsztatowe podczas pikniku sąsiedzkiego na osiedlu Kabel w sobotę, 18 maja 2024 r. w godz. 12:00-18:00 w okolicy placu zabaw przy ul. Dworcowej 3.

3.    Plenerowy dyżur konsultacyjny we wtorek, 4 czerwca w godz. 16:00-19:00 w okolicy placu zabaw na „starej” części osiedla (rejon ul. Dworcowej). 

4.    Spacery badawcze z mieszkańcami i mieszkankami:

 • 14 maja 2024 r. (wtorek) w godz. 17:30-19:00
 • 22 maja 2024 r. (środa) w godz. 17:30-19:00
 • 27 maja 2024 r. (poniedziałek) w godz. 18:30-20:00
  Spacery będą się rozpoczynać przy ul. Wielickiej 79 – w miejscu planowanego do uruchomienia Miejsca Aktywności Mieszkańców.

5.    Dyżury telefoniczne eksperta w dniach: 8 maja 2024 r. (środa) w godz. 16:00-19:00 oraz 9 maja 2024 r. (czwartek) w godz. 17:00-20:00 pod numerem telefonu 12 412 15 24.

Plik do pobrania:

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2024-04-30
Data aktualizacji: 2024-05-10
Powrót

Zobacz także

Znajdź