Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice - konsultacje społeczne

W okresie od dnia 22 czerwca do 14 lipca 2023 r. Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie prowadził z mieszkańcami Krakowa  konsultacje społeczne dotyczące zadania pn.: „Integracja autobusu MPK z przystankiem SKA Kraków Opatkowice”.

Widok z lotu ptaka przystanku autobusowego
Fot. Obywatelski Kraków

Celem konsultacji było zebranie uwag i opinii do zaproponowanych rozwiązań projektowych.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje rozbudowę ul. Studniarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i ogólnodostępnymi miejscami postojowymi, budowę pętli autobusowej oraz parkingu ”Parkuj i jedź” na ok. 100 miejsc postojowych. 

Najważniejsze daty procesu konsultacji społecznych:

 • 15 czerwca 2023 r. – zapowiedź konsultacji społecznych,
 • 22 czerwca 2023 r. – ogłoszenie rozpoczęcia konsultacji,
 • 27 czerwca 2023 r. – spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami,
 • 14 lipca 2023 r. – zakończenie konsultacji społecznych.

Formy konsultacji obejmowały:

 1. Formularz konsultacyjny
  W dniach od 22 czerwca do 14 lipca 2023 r. dostępny był formularz konsultacyjny, umożliwiający wszystkim zainteresowanym osobom zgłoszenie uwag i wniosków do zamierzenia inwestycyjnego.
  Wypełniony i podpisany formularz należało przesłać w terminie do 14 lipca 2023 r.: 
  •    w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@zim.krakow.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje – Integracja SKA Opatkowice”
  •    pocztą tradycyjną na adres: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ulica Reymonta 20, 30-059 Kraków z dopiskiem: „Konsultacje – Integracja SKA Opatkowice”
  •    za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na skrzynkę Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, z dopiskiem „Konsultacje – Integracja SKA Opatkowice”
 2. Spotkanie konsultacyjne
  W dniu 27 czerwca 2023 r. o godzinie 17:30 zorganizowane zostało otwarte spotkanie konsultacyjne z udziałem Projektanta, w Szkole Podstawowej nr 134 przy ul. Kłuszyńskiej 46.
 3. Dyżury Projektanta
  W trakcie procesu konsultacyjnego zorganizowane zostały dwa dyżury eksperckie:
  •    dyżur stacjonarny – w dniu 28 czerwca 2023 r. w godz. 14:00-16:00 w siedzibie dzielnicy X przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5. 
  •    dyżur telefoniczny – w dniu 03 lipca 2023 r. w godz. 14:00-16:00, pod nr tel. 12 418 05 60

Pliki do pobrania:


Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2023-06-22
Data aktualizacji: 2023-10-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź