Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów

Prezydent Miasta Krakowa zapraszał mieszkańców do udziału w trwających od 18 listopada do 9 grudnia 2022 r. konsultacjach społecznych dotyczących opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów”.
 

Tramwaj, po prawej napis: Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów konsultacje społeczne
Fot. Obywatelski Kraków

Celem konsultacji z mieszkańcami było poznanie oczekiwań mieszkańców na temat zasadności realizacji linii tramwajowej w ciągu Alei Trzech Wieszczów.

Budowa linii tramwajowej na odcinku pomiędzy Placem Inwalidów a Nowym Kleparzem przyczyni się do zwiększenia niezawodności sieci tramwajowej i tym samym umożliwi prowadzenie trasy objazdowej tramwajów w przypadku awarii torowiska na ul. Karmelickiej, bez konieczności zbędnego nadkładania drogi przez tramwaje.

Komórką organizacyjną odpowiedzialną merytorycznie za konsultacje był Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa:
- kontakt telefoniczny: 12 616 88 18,
- kontakt mailowy: gk.umk@um.krakow.pl.

Konsultacje prowadzone były przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z firmą Sweco Polska Sp. z o.o. oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Formy prowadzonych konsultacji:

 • Telefoniczne dyżury eksperckie:
  - 22 listopada 2022 r. od 10:00 do 11:00,
  - 5 grudnia 2022 r. od 16:00 do 17:00.
  Pod numerami telefonów:
  - Sweco Polska Sp. z o.o.: +48 607 962 010,
  - Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa: 12 616 89 24.
 • Spotkanie z mieszkańcami: odbyło się w czwartek, 1 grudnia 2022 roku godz. 17:30 w XX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Szlak 5. W ramach spotkania została przedstawiona prezentacja wykonanej na podstawie rozwiązań koncepcyjnych wariantów przebiegu linii tramwajowej na odcinku Nowy Kleparz – Plac Inwalidów oraz dyskusja, podczas której zbierane były stanowiska osób obecnych na spotkaniu.
 • Uwagi, opinie oraz propozycje rozwiązań można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Obywatelski Kraków” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2022 r. Formularz można było przekazać:
  - w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: gk.umk@um.krakow.pl;
  - pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków;
  - poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje dotyczące koncepcji budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów”.

Materiały poddane konsultacjom wraz z formularzem konsultacyjnym dostępne były:
- w serwisie internetowym „Obywatelski Kraków”,
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

Pliki do pobrania:

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-11-18
Data aktualizacji: 2023-03-01
Powrót

Zobacz także

Znajdź