Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje dotyczące rozbudowy ul. Bolesława Śmiałego

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje uruchomieniu trwających od 9 listopada do 2 grudnia 2022 r. konsultacji społecznych dotyczących zadania pn. „Rozbudowa ul. Bolesława Śmiałego”. 

Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy VIII Dębniki.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych. Zadanie swoim zakresem obejmuje opracowanie koncepcji dla zarurowania rowu melioracyjnego w ciągu ulicy Bolesława Śmiałego na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Czerną do zjazdu na obwodnicę. Nad zarurowanym rowem w zależności od wybranego wariantu zlokalizowany ma być ciąg pieszy asfaltowy lub chodnik.

Formy konsultacji:

1. Formularz konsultacyjny
Od 9 listopada do 2 grudnia 2022 r. – dostępny jest formularz konsultacyjny służący zebraniu opinii. Wypełniony i podpisany osobiście formularz należy dostarczyć:
– na adres poczty elektronicznej konsultacje@um.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia),
– na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków,
– przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – ul. Bolesława Śmiałego – koncepcja”.

Formularz w formacie - docx

Formularz w formacie - pdf do edycji

2. Spotkanie konsultacyjne

We wtorek, 15 listopada 2022 r. odbędzie się moderowane spotkanie online dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkania będzie zaprezentowanie i omówienie wariantów koncepcji. Spotkanie odbędzie się w godzinach 17:00-19:00 na platformie elektronicznej zoom ZDMK pod adresem:
https://zoom.us/j/98818794278?pwd=S2h1c09PTTlMNHUvZXNEb1pBWFFhZz09 lub https://bit.ly/konsultacje-Boleslawa-Smialego . Spotkanie będzie również transmitowane na profilu Facebook ZDMK https://facebook.com/zdmk.krakow .

3. Dyżury telefoniczne

Przewidziane są dwa telefoniczne dyżury eksperckie pod nr tel. 12 616 72 55: w czwartek, 17 listopada 2022 r., w godz. 15:00-17:00 i w piątek, 18 listopada, w godz. 10:00-12:00.
Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie: https://inwestycje.krakow.pl/investment/1532 oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa www.zdmk.krakow.pl i www.razemwdialogu.pl .

Pliki do pobrania:


Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).
 
 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-11-09
Data aktualizacji: 2022-11-09
Powrót

Zobacz także

Znajdź