Konsultacje społeczne rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje koncepcji rozbudowy ul. Borowinowej

W okresie od 7 do 28 października 2022 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczących koncepcji zadania pn. "Rozbudowa ul. Borowinowej".

Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy X Swoszowice, a celem konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje opracowanie wariantowej koncepcji rozbudowy drogi, aby umożliwić poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, ruchu pieszych, odwodnienia oraz oświetlenia ulicznego na tym terenie.

Formy konsultacji:

1. Formularz konsultacyjny
Od 7 do 28 października dostępny był formularz konsultacyjny, służący zebraniu opinii.
Wypełniony i podpisany osobiście formularz można było dostarczyć:
– na adres poczty elektronicznej konsultacje@um.krakow.pl (w formie skanu/zdjęcia),
– na adres siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków,
– przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje ZDMK – ul. Borowinowa-koncepcja”.

 2. Spotkanie konsultacyjne 
W poniedziałek, 17 października odbyło się moderowane spotkanie online dla mieszkańców z udziałem ekspertów. Celem spotkania było zaprezentowanie i omówienie wariantów koncepcji. Spotkanie odbyło się w godzinach 17:00-19:00 na platformie elektronicznej zoom ZDMK (link do spotkania). Spotkanie było transmitowane na profilu Facebook ZDMK (link do transmisji spotkania na facebooku).

3. Dyżury telefoniczne
Przewidziano dwa telefoniczne dyżury eksperckie. W piątek, 21 października w godz. 10:00-12:00 i w środę 26 października w godz. 15:00-17:00, pod nr tel. 12 616 72 55.

Opis i projekty koncepcji:

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie oraz na stronach Zarządu Dróg Miasta Krakowa i razemwdialogu.pl .
 Konsultacje społeczne prowadzono na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).
 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-10-07
Data aktualizacji: 2023-01-05
Powrót

Zobacz także

Znajdź