Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zagospodarowanie i funkcje budynku pawilonu „Jordanówka” na terenie Parku Jordana przy Al. 3 Maja 11 - rozpoczynamy konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki i mieszkańców Krakowa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania i funkcji budynku pawilonu „Jordanówka” na terenie Parku Jordana przy Al. 3 Maja 11.

Fot. Obywatelski Kraków

Przedmiotem konsultacji jest ustalenie sposobu zagospodarowania i funkcji budynku pawilonu „Jordanówka” na terenie Parku Jordana przy Al. 3 Maja 11.

Celem konsultacji jest poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców odnośnie zagospodarowania i funkcji jaką powinien pełnić budynek pawilonu „Jordanówka”.

WAŻNE: Budynek powinien odpowiadać potrzebom osób korzystających z parku, jednocześnie wpisując się w idee założyciela i patrona parku, doktora Henryka Jordana. Docelowo inwestycja powinna służyć wszystkim krakowianom.

Jednostka merytoryczna: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej .

Termin konsultacji: 19 kwietnia – 3 czerwca 2022 r.

Formy konsultacji:

  1. 11 maja 2022 r. o godz. 17.00 – 19.00 spacer badawczy po przestrzeni budynku wraz z warsztatem partycypacyjnym.
  2. 18 maja 2022 r. o godz. 17.00 – 19.00 spacer badawczy po przestrzeni budynku wraz z warsztatem partycypacyjnym.

WAŻNE: Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszą rejestrację on-line.
LINK DO REJESTRACJI NA SPACER BADAWCZY ORAZ WARSZTAT: https://forms.office.com/r/HcXyQfyXj9  lub pod numerem telefonu 12 616 60 20 w godz. od 8.00 do 15.00.

Rejestracja potrwa do 10 maja 2022 r. do godz. 12.00.

3. 29 maja 2022 r. podczas Święta Krakowskiej Rodziny:

  • punkt konsultacyjny przed budynkiem pawilonu „Jordanówka” z możliwością wypełnienia ankiet na miejscu.
  • warsztat planowania partycypacyjnego dla dzieci. Start godz. 11.00

4. Dyżur telefoniczny eksperta:

  • 27 kwietnia w godz. 10.00 - 12.00 pod numerem telefonu 887877456
  • 28 kwietnia w 15.00 - 17.00 pod numerem telefonu 887881527
  • 17 maja w godz. 10.00 - 12.00 pod numerem telefonu 887877456
  • 26 maja w godz. 15.00 - 17.00pod numerem telefonu 887881527

5. Mobilny punkt konsultacyjny na terenie Parku Jordana. Uruchomienie mobilnego punktu konsultacyjnego zależne będzie od warunków pogodowych.

6. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące zakresu konsultacji można zgłaszać od 19 kwietnia do 3 czerwca 2022 r. za pomocą ankiety internetowej. LINK DO ANKIETY ON-LINE DOSTĘPNY JEST TUTAJ: https://forms.office.com/r/YVCFAmzDJs

7. Ankieta w formie papierowej dostępna jest także w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. J. Dekerta 24, parter, sektor B, pokój nr 8 oraz podczas spotkań i punktach konsultacyjnych.

 Pliki do pobrania:

 


Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-04-19
Data aktualizacji: 2022-04-20
Powrót

Zobacz także

Znajdź