Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne dot. prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa – Część I – Uwarunkowania

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza na konsultacje dotyczące prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa – Część I – Uwarunkowania. Konsultacje są kierowane do mieszkańców Krakowa oraz organizacji pozarządowych.

Fot. Obywatelski Kraków

Konsultacje przeprowadza się w związku z Uchwałą Nr XCIII/2446/18 Rady Miasta Krakowa z  dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania „Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”. Konsultacje trwają od dnia 14 października do dnia 26 listopada 2021 r.

Celem konsultacji społecznych jest przedstawienie harmonogramu dalszych prac nad Studium, zaprezentowanie zebranych informacji o mieście, a przede wszystkim sformułowanie wytycznych, postulatów i oczekiwań co do dalszych kierunków rozwoju w oparciu o przedstawione uwarunkowania w danym polu tematycznym. Zebrane opinie posłużą jako inspiracja do dalszych prac nad Studium.

Materiały promocyjne oraz informacje dotyczące sporządzanego dokumentu Studium można uzyskać na stronie .

Wszyscy mieszkańcy Krakowa, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach mają możliwość:

  1. przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego udostępnionego w trakcie spotkań konsultacyjnych i na stronie<http://zaprojektujmykrakow.org/> w terminie określonym na spotkaniach konsultacyjnych,
  2. kontaktu z ekspertem podczas spotkań konsultacyjnych z możliwością zadawania pytań bezpośrednio i on-line, a także telefonicznie w dniu 25 listopada od godz. 10.00 do 15.00 (nr tel. 12 616 8526),
  3. wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych oraz w warsztatach w dniach 14, 21 i  27  października oraz 15  i  23 listopada br. od godz. 16.00 do 20.00, w sali konferencyjnej w Tauron Arenie (ul. Lema 7, 31-571 Kraków) po wcześniejszej rejestracji na stronie: <http://zaprojektujmykrakow.org/>.

Konsultacje będą składać się będą z 5 spotkań, podzielonych na 5 obszarów tematycznych:

  1. Dziedzictwo kulturowe i krajobrazowe miasta - spotkanie odbędzie się dnia 14  października 2021 r. o  godzinie 16:00
  2. Komunikacja i Infrastruktura - spotkanie odbędzie się dnia 21 października 2021 r. o godzinie 16:00
  3. Mieszkanie - spotkanie odbędzie się dnia 27 października 2021 r. o godzinie 16:00
  4. Praca - spotkanie odbędzie się dnia 15 listopada 2021 r. o godzinie 16:00
  5. Środowisko i rekreacja - spotkanie odbędzie się dnia 23 listopada 2021 r. o godzinie 16:00

Spotkania będą mieć charakter warsztatów stacjonarnych, które transmitowane będą również online. Na konsultacje zaproszeni są przedstawiciele Rad Dzielnic, przedstawiciele organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz mieszkańcy Miasta. Podczas spotkań konsultacyjnych na odpowiedzi mieszkańców odpowiadali będą eksperci z danego zakresu tematycznego.

Ze względu na kwestie organizacyjne i obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa, w spotkaniach będzie mogła wziąć udział ograniczona liczba osób. W związku z  ograniczoną pulą miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń. W sytuacji wyczerpania się puli miejsc, mieszkańcy i instytucje zgłaszające się, które nie znalazły się na liście uczestników spotkań stacjonarnych, będą mogły wziąć udział w spotkaniu w formie online z możliwością zadawania pytań i zgłaszania postulatów.

Udział w poszczególnych warsztatach będzie możliwy po rejestracji w formularzu na stronie:

<http://zaprojektujmykrakow.org/>

Rejestrować należy się na każde spotkanie osobno, formularz rejestracyjny dostępny będzie na 2 tygodnie przed każdym spotkaniem.

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mogli skorzystać z transmisji on-line spotkania za pomocą strony internetowej <http://zaprojektujmykrakow.org/> oraz na profilu Facebook, YouTube oraz Instagram. Transmisja rozpocznie się o godz. 16:00. Zapraszamy mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych do skorzystania również z tej formy spotkania konsultacyjnego (bez możliwości zadawania pytań i zgłaszania postulatów).

Dokumenty do pobrania dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: <http://zaprojektujmykrakow.org/>.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-10-08
Data aktualizacji: 2021-10-11
Powrót

Zobacz także

Znajdź