Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Zagospodarowanie Fortu nr 31 „św. Benedykt” - konsultacje społeczne

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zagospodarowania Fortu nr 31 „św. Benedykt”.

Fot. Obywatelski Kraków

Konsultacje prowadzone są przez jednostkę merytoryczną Zarząd Budynków Komunalnych we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje mają na celu uzyskanie informacji na temat pomysłów oraz oczekiwań mieszkańców dotyczących zagospodarowania przestrzeni Fortu nr 31 "św. Benedykt".

 

Termin konsultacji: 27 września – 22 października 2021 r.

W ramach konsultacji zaplanowano:

1. 27 września – 12 października 2021 r. – badanie ankietowe.

Ankieta dot. zagospodarowania Fortu nr 31 „św. Benedykt”  była dostępna online  oraz w wersji papierowej w:

  • Program Aktywności Lokalnej Stare Podgórze/Zabłocie, ul. Dąbrówki 7/3-4
  • Rada Dzielnicy XIII Podgórze, Rynek Podgórski 1
  • Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13

2. 2 października 2021 r. o godz. 11.00 - spacer badawczy po terenie Fortu

3. 7 października 2021 r. w godz. 17.00-19.00 spotkanie informacyjne w Muzeum Podgórza przy ul. Limanowskiego 51

4. 19 października 2021 r. w godz. 17.00-19.00 warsztat planowania partycypacyjnego w Muzeum Podgórza przy ul. Limanowskiego 51

 

Fort Nr 31 „św. Benedykt” jest jedynym zachowanym spośród trzech murowanych dzieł obronnych przyczółka podgórskiego dawnej Twierdzy Kraków. Fort zbudowano w latach 1853-56 w oparciu o formułę wieży artyleryjskiej, spotykanej w wielu twierdzach europejskich (np. Werona, Linz, Ulm, Modlin, Lwow i in.), jednak fort krakowski uchodzi za jeden z najlepiej zachowanych obiektów tego typu. Jego wartość jako zabytku sztuki fortyfikacyjnej jest więc olbrzymia. Fort zbudowano na rzucie regularnego 16-boku z okrągłym wewnętrznym dziedzińcem. Budynek, podpiwniczony tylko w części, ma dwie nadziemne kondygnacje kazamatowe, zwieńczone otwartym tarasem artylerii i piechoty.

 

W 1861 r. Fort osłonięto dodatkowym wałem ziemnym, zaś w 1887 r. – wraz z całym grzbietem Krzemionek – fortyfikacjami bastionowymi, zachowanymi w sąsiedztwie fortu do dziś. W końcu XIX w. po kolejnej rozbudowie Twierdzy fort utracił wartość bojową, pełniąc odtąd funkcje pomocnicze, po 1918 r. – mieszkalne. Przed 1914 r. między fortem a pobliskim kościółkiem św. Benedykta umieszczono zachowana mimo zniekształceń do dziś ziemną baterię. W 1984 r. obiekt został opuszczony przez mieszkańców. Do dziś przetrwało wiele elementów pierwotnego wystroju i wyposażenia fortu, w tym stolarka bram i część drzwi wewnętrznych, unikalny most zwodzony czy kamienne portale. Dodatkowo podnosi to wartość zabytku.

Obiekt stanowi własność komunalną. Aktualnie pozostaje w zarządzie dwóch jednostek gminnych:

- działka nr 569/14 o powierzchni 31279,00 m2, stanowiąca zewnętrzną część Fortu (tzw. błonia podgórskie) w zarządzie – Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

- działka nr 569/15 o powierzchni 7884,00 m2, otoczona ogrodzeniem, w którym znajdują się wszystkie zabudowania i większość zachowanych form ziemnych. W skład zabudowań Fortu wchodzą obiekt kubaturowy, taras widokowy i zadaszony wał. Ta działka pozostaje w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie i będzie podlegać zagospodarowaniu.

Całość Fortu w obrębie obu działek jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A-808 decyzją z dnia 29.06.1989 r

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie całego Fortu istnieje zakaz wprowadzania w przestrzeń nowych stałych obiektów, a jedynie, np. elementy małej architektury, ciągów pieszych lub dróg dojazdowych zgodnie z projektem zagospodarowania Fortu. 

 

Pliki do pobrania:

  1. Atlas Twierdzy Kraków – Fort nr 21 św. Benedykt
  2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rysunek – Stare Podgórze – Wzgórze Lasoty
  3. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania - – Stare Podgórze – Wzgórze Lasoty
  4. Wytyczne konserwatorskie
  5. Podsumowanie ankiet - Zagospodarowanie Fortu nr 31 "św. Benedykt"
pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-09-27
Data aktualizacji: 2021-10-25
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat