Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje projektu „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu dokumentu pn.: „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Fot. Obywatelski Kraków
Obywatelski Kraków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.

Rada Miasta Krakowa uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który jest aktem prawa miejscowego.

Konsultacje przeprowadzone zostaną na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje  zostaną przeprowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa.

Konsultacje odbywać się będą w okresie od 4 czerwca do 25 czerwca 2021 r.

Więcej informacji na temat przedmiotowych konsultacji można znaleźć TUTAJ.
 

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marta Bzura
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-06-01
Data aktualizacji: 2021-06-02
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat