Konsultacje społeczne rozwiń menu
Konsultacje społeczne rozwiń
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje projektu dokumentu pn. „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu dokumentu pn.: „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Fot. Obywatelski Kraków
Obywatelski Kraków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.

Rada Miasta Krakowa uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który jest aktem prawa miejscowego.

Konsultacje odbywają się będą w okresie od 4 czerwca do 25 czerwca 2021 r.

Konsultacje są prowadzone przez Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa.

W ramach konsultacji odbędzie się jedno otwarte spotkanie z mieszkańcami Krakowa. Ze względu na panującą sytuację, spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19 spotkanie odbędzie się w trybie online - 17 czerwca 2021 roku godz. 17-18 - link do spotkania dostępny jest TUTAJ.

Dodatkowo, 10 czerwca 2021 r. w godzinach 10.00-12.00 odbędzie się dyżur telefoniczny eksperta pod numerem telefonu 12 616 8869.

Konsultowany projekt dokumentu wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji dostępne są:

  • na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa w zakładce Strategie, polityki, programy – Gospodarka komunalna,  
  • na stronie internetowej www.ngo.krakow.pl
  • w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, Wydział Gospodarki Komunalnej (3 piętro pok. 315). Ze względu na panującą sytuację, spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19, przed udaniem się do urzędu zwracamy się z prośbą o telefon na numer 12 616 88 69  w celu umówienia się na wizytę.

Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. w następujący sposób:

  • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl 
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków (liczy się data wpływu do Wydziału Gospodarki Komunalnej nie później niż do dnia 25 czerwca 2021 r.)
  • dostarczyć osobiście do siedziby Wydziału Gospodarki Komunalnej, ul. Wielopole 17a
  • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem: Konsultacje projektu dokumentu pn.: „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Pliki do pobrania:


Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji  z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2021-06-01
Data aktualizacji: 2021-06-07
Powrót

Zobacz także

Znajdź komunikat